ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 tionól [ga] การออกเสียง : tionól โดย BridEilis
09/07/2013 tiontaigh [ga] การออกเสียง : tiontaigh โดย BridEilis
09/07/2013 tionscnamh [ga] การออกเสียง : tionscnamh โดย BridEilis
09/07/2013 tionscain [ga] การออกเสียง : tionscain โดย BridEilis
09/07/2013 tinte [ga] การออกเสียง : tinte โดย BridEilis
09/07/2013 sciorrbhuille [ga] การออกเสียง : sciorrbhuille โดย BridEilis
09/07/2013 sciorradh focail [ga] การออกเสียง : sciorradh focail โดย BridEilis
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] การออกเสียง : rud a idirdhealú ó โดย BridEilis
09/07/2013 piorra don leann [ga] การออกเสียง : piorra don leann โดย BridEilis
09/07/2013 paitinnigh [ga] การออกเสียง : paitinnigh โดย BridEilis
09/07/2013 noda imill [ga] การออกเสียง : noda imill โดย BridEilis
09/07/2013 mionrabh [ga] การออกเสียง : mionrabh โดย BridEilis
09/07/2013 mionchuntas [ga] การออกเสียง : mionchuntas โดย BridEilis
09/07/2013 limistéar [ga] การออกเสียง : limistéar โดย BridEilis
09/07/2013 lena linn [ga] การออกเสียง : lena linn โดย BridEilis
09/07/2013 Is dóigh liom [ga] การออกเสียง : Is dóigh liom โดย BridEilis
09/07/2013 Is mian liom [ga] การออกเสียง : Is mian liom โดย BridEilis
09/07/2013 Is maith liom [ga] การออกเสียง : Is maith liom โดย BridEilis
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] การออกเสียง : is liomsa é sin โดย BridEilis
09/07/2013 is cuma liom [ga] การออกเสียง : is cuma liom โดย BridEilis
09/07/2013 ionga méire [ga] การออกเสียง : ionga méire โดย BridEilis
09/07/2013 ionchais [ga] การออกเสียง : ionchais โดย BridEilis
09/07/2013 ionathar [ga] การออกเสียง : ionathar โดย BridEilis
09/07/2013 in Éirinn [ga] การออกเสียง : in Éirinn โดย BridEilis
09/07/2013 imscrúdú [ga] การออกเสียง : imscrúdú โดย BridEilis
09/07/2013 imbhualadh [ga] การออกเสียง : imbhualadh โดย BridEilis
09/07/2013 idirdhealú pá [ga] การออกเสียง : idirdhealú pá โดย BridEilis
09/07/2013 géaruillinn [ga] การออกเสียง : géaruillinn โดย BridEilis
09/07/2013 go cinnte [ga] การออกเสียง : go cinnte โดย BridEilis
09/07/2013 glinne [ga] การออกเสียง : glinne โดย BridEilis