ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 is fiú [ga] การออกเสียง : is fiú โดย BridEilis
09/07/2013 is fiú é [ga] การออกเสียง : is fiú é โดย BridEilis
09/07/2013 iniúch [ga] การออกเสียง : iniúch โดย BridEilis
09/07/2013 giúirléidí [ga] การออกเสียง : giúirléidí โดย BridEilis
09/07/2013 díriú ar [ga] การออกเสียง : díriú ar โดย BridEilis
09/07/2013 diúscair [ga] การออกเสียง : diúscair โดย BridEilis
09/07/2013 cáiliúil [ga] การออกเสียง : cáiliúil โดย BridEilis
09/07/2013 creidiúnaí [ga] การออกเสียง : creidiúnaí โดย BridEilis
09/07/2013 ar siúl [ga] การออกเสียง : ar siúl โดย BridEilis
09/07/2013 ar shiúl ó [ga] การออกเสียง : ar shiúl ó โดย BridEilis
09/07/2013 An Soilsiú [ga] การออกเสียง : An Soilsiú โดย BridEilis
09/07/2013 aistriú [ga] การออกเสียง : aistriú โดย BridEilis
09/07/2013 agúid [ga] การออกเสียง : agúid โดย BridEilis
09/07/2013 stróic [ga] การออกเสียง : stróic โดย BridEilis
09/07/2013 seanóir [ga] การออกเสียง : seanóir โดย BridEilis
09/07/2013 scóip [ga] การออกเสียง : scóip โดย BridEilis
09/07/2013 réadóir [ga] การออกเสียง : réadóir โดย BridEilis
09/07/2013 móidín [ga] การออกเสียง : móidín โดย BridEilis
09/07/2013 mogóir [ga] การออกเสียง : mogóir โดย BridEilis
09/07/2013 dóire [ga] การออกเสียง : dóire โดย BridEilis
09/07/2013 cúntóir [ga] การออกเสียง : cúntóir โดย BridEilis
09/07/2013 cóirigh [ga] การออกเสียง : cóirigh โดย BridEilis
09/07/2013 cóip [ga] การออกเสียง : cóip โดย BridEilis
09/07/2013 cuspóir [ga] การออกเสียง : cuspóir โดย BridEilis
09/07/2013 argóint [ga] การออกเสียง : argóint โดย BridEilis
09/07/2013 An Róin [ga] การออกเสียง : An Róin โดย BridEilis
09/07/2013 A Onóir [ga] การออกเสียง : A Onóir โดย BridEilis
09/07/2013 ábhar imní [ga] การออกเสียง : ábhar imní โดย BridEilis
09/07/2013 tá imní air [ga] การออกเสียง : tá imní air โดย BridEilis
09/07/2013 tuigim thú [ga] การออกเสียง : tuigim thú โดย BridEilis