ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
03/06/2014 urnaithe [ga] การออกเสียง : urnaithe โดย BridEilis
03/06/2014 urnaí [ga] การออกเสียง : urnaí โดย BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] การออกเสียง : foilseacháin โดย BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] การออกเสียง : gabhdóg โดย Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] การออกเสียง : réamhráite โดย BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] การออกเสียง : rabhlóg โดย BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] การออกเสียง : macaomh โดย Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] การออกเสียง : Lasairfhíona โดย Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] การออกเสียง : chiseach โดย BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] การออกเสียง : dílleacht โดย BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] การออกเสียง : néalríomhaireacht โดย BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] การออกเสียง : féigniú โดย BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] การออกเสียง : tobshlua โดย BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] การออกเสียง : sciobchomhrá โดย BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] การออกเสียง : dércínteoir โดย BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] การออกเสียง : uaschúrsáil โดย BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] การออกเสียง : scáileastát โดย BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] การออกเสียง : pitseáma aonphíosa โดย BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] การออกเสียง : triúracht โดย BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] การออกเสียง : féinphic โดย BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] การออกเสียง : áitiú go โดย BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] การออกเสียง : á dheisiú โดย BridEilis
09/07/2013 tiúin [ga] การออกเสียง : tiúin โดย BridEilis
09/07/2013 siúl trí [ga] การออกเสียง : siúl trí โดย BridEilis
09/07/2013 sainiúil [ga] การออกเสียง : sainiúil โดย BridEilis
09/07/2013 rud a ídiú [ga] การออกเสียง : rud a ídiú โดย BridEilis
09/07/2013 parasiúit [ga] การออกเสียง : parasiúit โดย BridEilis
09/07/2013 oiriúnaigh [ga] การออกเสียง : oiriúnaigh โดย BridEilis
09/07/2013 oiliúint [ga] การออกเสียง : oiliúint โดย BridEilis
09/07/2013 nimhiú bia [ga] การออกเสียง : nimhiú bia โดย BridEilis