ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] การออกเสียง : Comhthrom Féinne โดย seana
07/12/2014 héisc [ga] การออกเสียง : héisc โดย seana
07/12/2014 fhíon [ga] การออกเสียง : fhíon โดย Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] การออกเสียง : dtaisce โดย seana
07/12/2014 cháis [ga] การออกเสียง : cháis โดย Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] การออกเสียง : bhfíon โดย Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] การออกเสียง : A Bhairbre โดย Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] การออกเสียง : Ní Mhaoildomhnaigh โดย BridEilis
03/06/2014 urnaithe [ga] การออกเสียง : urnaithe โดย BridEilis
03/06/2014 urnaí [ga] การออกเสียง : urnaí โดย BridEilis
18/02/2014 foilseacháin [ga] การออกเสียง : foilseacháin โดย BridEilis
28/01/2014 gabhdóg [ga] การออกเสียง : gabhdóg โดย Braoin
27/01/2014 réamhráite [ga] การออกเสียง : réamhráite โดย BridEilis
27/01/2014 rabhlóg [ga] การออกเสียง : rabhlóg โดย BridEilis
17/01/2014 macaomh [ga] การออกเสียง : macaomh โดย Braoin
17/01/2014 Lasairfhíona [ga] การออกเสียง : Lasairfhíona โดย Braoin
13/10/2013 chiseach [ga] การออกเสียง : chiseach โดย BridEilis
09/10/2013 dílleacht [ga] การออกเสียง : dílleacht โดย BridEilis
07/10/2013 néalríomhaireacht [ga] การออกเสียง : néalríomhaireacht โดย BridEilis
07/10/2013 féigniú [ga] การออกเสียง : féigniú โดย BridEilis
07/10/2013 tobshlua [ga] การออกเสียง : tobshlua โดย BridEilis
07/10/2013 sciobchomhrá [ga] การออกเสียง : sciobchomhrá โดย BridEilis
07/10/2013 dércínteoir [ga] การออกเสียง : dércínteoir โดย BridEilis
07/10/2013 uaschúrsáil [ga] การออกเสียง : uaschúrsáil โดย BridEilis
07/10/2013 scáileastát [ga] การออกเสียง : scáileastát โดย BridEilis
07/10/2013 pitseáma aonphíosa [ga] การออกเสียง : pitseáma aonphíosa โดย BridEilis
07/10/2013 triúracht [ga] การออกเสียง : triúracht โดย BridEilis
07/10/2013 féinphic [ga] การออกเสียง : féinphic โดย BridEilis
09/07/2013 áitiú go [ga] การออกเสียง : áitiú go โดย BridEilis
09/07/2013 á dheisiú [ga] การออกเสียง : á dheisiú โดย BridEilis