ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 barr méire [ga] การออกเสียง : barr méire โดย BridEilis
09/07/2013 atá ann [ga] การออกเสียง : atá ann โดย BridEilis
09/07/2013 ardtábhacht [ga] การออกเสียง : ardtábhacht โดย BridEilis
09/07/2013 ardoifig [ga] การออกเสียง : ardoifig โดย BridEilis
09/07/2013 ardmháistir [ga] การออกเสียง : ardmháistir โดย BridEilis
09/07/2013 ar tinneal [ga] การออกเสียง : ar tinneal โดย BridEilis
09/07/2013 ar tarraingt [ga] การออกเสียง : ar tarraingt โดย BridEilis
09/07/2013 ar ball [ga] การออกเสียง : ar ball โดย BridEilis
09/07/2013 anbhás [ga] การออกเสียง : anbhás โดย BridEilis
09/07/2013 an t-am [ga] การออกเสียง : an t-am โดย BridEilis
09/07/2013 an Barra [ga] การออกเสียง : an Barra โดย BridEilis
09/07/2013 ag achrann [ga] การออกเสียง : ag achrann โดย BridEilis
09/07/2013 a gceannsa [ga] การออกเสียง : a gceannsa โดย BridEilis
09/07/2013 cúram [ga] การออกเสียง : cúram โดย BridEilis
09/07/2013 cúr [ga] การออกเสียง : cúr โดย BridEilis
09/07/2013 cúlú [ga] การออกเสียง : cúlú โดย BridEilis
09/07/2013 carúl [ga] การออกเสียง : carúl โดย BridEilis
09/07/2013 bácús [ga] การออกเสียง : bácús โดย BridEilis
09/07/2013 vóta [ga] การออกเสียง : vóta โดย BridEilis
09/07/2013 seó [ga] การออกเสียง : seó โดย BridEilis
09/07/2013 pósadh d'athléim [ga] การออกเสียง : pósadh d'athléim โดย BridEilis
09/07/2013 fóntas [ga] การออกเสียง : fóntas โดย BridEilis
09/07/2013 clós [ga] การออกเสียง : clós โดย BridEilis
09/07/2013 mír [ga] การออกเสียง : mír โดย BridEilis
09/07/2013 le fírinne [ga] การออกเสียง : le fírinne โดย BridEilis
09/07/2013 inní [ga] การออกเสียง : inní โดย BridEilis
09/07/2013 bríste [ga] การออกเสียง : bríste โดย BridEilis
09/07/2013 féad [ga] การออกเสียง : féad โดย BridEilis
09/07/2013 féach! [ga] การออกเสียง : féach! โดย BridEilis
09/07/2013 An Réin [ga] การออกเสียง : An Réin โดย BridEilis