ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 earráid mhór [ga] การออกเสียง : earráid mhór โดย BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] การออกเสียง : earraí bia โดย BridEilis
09/07/2013 eang [ga] การออกเสียง : eang โดย BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] การออกเสียง : dícheallach โดย BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] การออกเสียง : dul amú โดย BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] การออกเสียง : druglann โดย BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] การออกเสียง : drioglann โดย BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] การออกเสียง : doineann โดย BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] การออกเสียง : de bharr โดย BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] การออกเสียง : dathdhall โดย BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] การออกเสียง : dathannach โดย BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] การออกเสียง : damáistí โดย BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] การออกเสียง : damnú โดย BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] การออกเสียง : dall ar โดย BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] การออกเสียง : dairteanna โดย BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] การออกเสียง : céannú โดย BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] การออกเสียง : clárlann โดย BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] การออกเสียง : clár comhardaithe โดย BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] การออกเสียง : ceant โดย BridEilis
09/07/2013 ceannsolas [ga] การออกเสียง : ceannsolas โดย BridEilis
09/07/2013 ceannlitir [ga] การออกเสียง : ceannlitir โดย BridEilis
09/07/2013 ceannaithe [ga] การออกเสียง : ceannaithe โดย BridEilis
09/07/2013 carrloc [ga] การออกเสียง : carrloc โดย BridEilis
09/07/2013 carr cábla [ga] การออกเสียง : carr cábla โดย BridEilis
09/07/2013 béile scamhardach [ga] การออกเสียง : béile scamhardach โดย BridEilis
09/07/2013 buamadóir [ga] การออกเสียง : buamadóir โดย BridEilis
09/07/2013 barrshamhail [ga] การออกเสียง : barrshamhail โดย BridEilis
09/07/2013 barrachas [ga] การออกเสียง : barrachas โดย BridEilis
09/07/2013 barrachairt [ga] การออกเสียง : barrachairt โดย BridEilis
09/07/2013 barra sópa [ga] การออกเสียง : barra sópa โดย BridEilis