ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
09/07/2013 go dall [ga] การออกเสียง : go dall โดย BridEilis
09/07/2013 gearrthán [ga] การออกเสียง : gearrthán โดย BridEilis
09/07/2013 gearrchuid [ga] การออกเสียง : gearrchuid โดย BridEilis
09/07/2013 gearrbhrístí [ga] การออกเสียง : gearrbhrístí โดย BridEilis
09/07/2013 gearradh ar [ga] การออกเสียง : gearradh ar โดย BridEilis
09/07/2013 gearr-léas [ga] การออกเสียง : gearr-léas โดย BridEilis
09/07/2013 gan í [ga] การออกเสียง : gan í โดย BridEilis
09/07/2013 gan é [ga] การออกเสียง : gan é โดย BridEilis
09/07/2013 gan chiall [ga] การออกเสียง : gan chiall โดย BridEilis
09/07/2013 gabhaim pardún agat [ga] การออกเสียง : gabhaim pardún agat โดย BridEilis
09/07/2013 faigh ardú céime [ga] การออกเสียง : faigh ardú céime โดย BridEilis
09/07/2013 earráid mhór [ga] การออกเสียง : earráid mhór โดย BridEilis
09/07/2013 earraí bia [ga] การออกเสียง : earraí bia โดย BridEilis
09/07/2013 eang [ga] การออกเสียง : eang โดย BridEilis
09/07/2013 dícheallach [ga] การออกเสียง : dícheallach โดย BridEilis
09/07/2013 dul amú [ga] การออกเสียง : dul amú โดย BridEilis
09/07/2013 druglann [ga] การออกเสียง : druglann โดย BridEilis
09/07/2013 drioglann [ga] การออกเสียง : drioglann โดย BridEilis
09/07/2013 doineann [ga] การออกเสียง : doineann โดย BridEilis
09/07/2013 de bharr [ga] การออกเสียง : de bharr โดย BridEilis
09/07/2013 dathdhall [ga] การออกเสียง : dathdhall โดย BridEilis
09/07/2013 dathannach [ga] การออกเสียง : dathannach โดย BridEilis
09/07/2013 damáistí [ga] การออกเสียง : damáistí โดย BridEilis
09/07/2013 damnú [ga] การออกเสียง : damnú โดย BridEilis
09/07/2013 dall ar [ga] การออกเสียง : dall ar โดย BridEilis
09/07/2013 dairteanna [ga] การออกเสียง : dairteanna โดย BridEilis
09/07/2013 céannú [ga] การออกเสียง : céannú โดย BridEilis
09/07/2013 clárlann [ga] การออกเสียง : clárlann โดย BridEilis
09/07/2013 clár comhardaithe [ga] การออกเสียง : clár comhardaithe โดย BridEilis
09/07/2013 ceant [ga] การออกเสียง : ceant โดย BridEilis