ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
13/12/2018 Stadtluft macht frei. [de] การออกเสียง : Stadtluft macht frei. โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
15/10/2018 seoithín na gaoithe sna crainn [ga] การออกเสียง : seoithín na gaoithe sna crainn โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
08/03/2018 An contae breise is deise [ga] การออกเสียง : An contae breise is deise โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 tá siorradh beag isteach ann [ga] การออกเสียง : tá siorradh beag isteach ann โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 rud a idirdhealú ó [ga] การออกเสียง : rud a idirdhealú ó โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 is liomsa é sin [ga] การออกเสียง : is liomsa é sin โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 in ard a chinn [ga] การออกเสียง : in ard a chinn โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 ar fud an domhain [ga] การออกเสียง : ar fud an domhain โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 tá sé buíoch as sin [ga] การออกเสียง : tá sé buíoch as sin โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 níl a bhuíochas ort! [ga] การออกเสียง : níl a bhuíochas ort! โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 is buí le bocht an beagán [ga] การออกเสียง : is buí le bocht an beagán โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 do leas a shuíomh i [ga] การออกเสียง : do leas a shuíomh i โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 buíochas a ghabháil le [ga] การออกเสียง : buíochas a ghabháil le โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 an sárú a shuíomh [ga] การออกเสียง : an sárú a shuíomh โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 rud a bhronnadh ar [ga] การออกเสียง : rud a bhronnadh ar โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
09/07/2013 ar bhonn is lú [ga] การออกเสียง : ar bhonn is lú โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
07/06/2013 an t-am i láthair [ga] การออกเสียง : an t-am i láthair โดยผู้ใช้ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม