ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
20/10/2019 buaicphointe [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
22/02/2019 gréasáiní [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 búdán [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 coigealach [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 comhla breac [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 gaige na maige [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 bóicín beorach [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 alabárd [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 tíne thanaide [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 gabhairín [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 iníon gaoithe [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 teanngháire [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 seordán [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
15/10/2018 seadbhraon [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
12/10/2018 spéircac [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
12/10/2018 dearglach [ga] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
04/05/2018 Palouse [en] การออกเสียง : Palouse โดย lindaj1152
12/04/2018 neamhinscne [ga] การออกเสียง : neamhinscne โดย Rforqs
09/04/2018 เครื่องบิน (khruangbin) [th] รอการออกเสียง รอการออกเสียง
08/03/2018 An 33ú [ga] การออกเสียง : An 33ú โดย BridEilis
27/05/2017 Mac Gabhann [ga] การออกเสียง : Mac Gabhann โดย Siobhan7
27/07/2016 ghníomh [ga] การออกเสียง : ghníomh โดย BridEilis
07/03/2016 Comhthrom Féinne [ga] การออกเสียง : Comhthrom Féinne โดย seana
07/12/2014 héisc [ga] การออกเสียง : héisc โดย seana
07/12/2014 fhíon [ga] การออกเสียง : fhíon โดย Braoin
07/12/2014 dtaisce [ga] การออกเสียง : dtaisce โดย seana
07/12/2014 cháis [ga] การออกเสียง : cháis โดย Braoin
07/12/2014 bhfíon [ga] การออกเสียง : bhfíon โดย Braoin
07/12/2014 A Bhairbre [ga] การออกเสียง : A Bhairbre โดย Braoin
12/06/2014 Ní Mhaoildomhnaigh [ga] การออกเสียง : Ní Mhaoildomhnaigh โดย BridEilis