สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/05/2018 Катманду [bg] การออกเสียง : Катманду 0 โหวต
05/05/2018 бобови [bg] การออกเสียง : бобови 0 โหวต
05/05/2018 Ереван [bg] การออกเสียง : Ереван 0 โหวต
05/05/2018 Картаген [bg] การออกเสียง : Картаген 0 โหวต
05/05/2018 костарикански [bg] การออกเสียง : костарикански 0 โหวต
05/05/2018 преизказният [bg] การออกเสียง : преизказният 0 โหวต
05/05/2018 преизказно [bg] การออกเสียง : преизказно 0 โหวต
05/05/2018 преизказен [bg] การออกเสียง : преизказен 0 โหวต
05/05/2018 търчане [bg] การออกเสียง : търчане 0 โหวต
05/05/2018 пръстенце [bg] การออกเสียง : пръстенце 0 โหวต
05/05/2018 отсъствам [bg] การออกเสียง : отсъствам 0 โหวต
28/04/2018 мешаница [bg] การออกเสียง : мешаница 0 โหวต
28/04/2018 еноти [bg] การออกเสียง : еноти 0 โหวต
28/04/2018 енот [bg] การออกเสียง : енот 0 โหวต
28/04/2018 Природно [bg] การออกเสียง : Природно 0 โหวต
28/04/2018 ъперкът [bg] การออกเสียง : ъперкът 0 โหวต
28/04/2018 екватор [bg] การออกเสียง : екватор 0 โหวต
28/04/2018 дилър [bg] การออกเสียง : дилър 0 โหวต
28/04/2018 топла [bg] การออกเสียง : топла 0 โหวต
28/04/2018 студена [bg] การออกเสียง : студена 0 โหวต
28/04/2018 любовта [bg] การออกเสียง : любовта 0 โหวต
28/04/2018 жокей [bg] การออกเสียง : жокей 0 โหวต
28/04/2018 акрил [bg] การออกเสียง : акрил 0 โหวต
28/04/2018 апатия [bg] การออกเสียง : апатия 0 โหวต
28/04/2018 маратон [bg] การออกเสียง : маратон 0 โหวต
28/04/2018 ромб [bg] การออกเสียง : ромб 0 โหวต
28/04/2018 диета [bg] การออกเสียง : диета 0 โหวต
28/04/2018 стил [bg] การออกเสียง : стил 0 โหวต
28/04/2018 чужденец [bg] การออกเสียง : чужденец 0 โหวต
28/04/2018 лазер [bg] การออกเสียง : лазер 0 โหวต