สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/04/2018 Мексико [bg] การออกเสียง : Мексико 0 โหวต
28/04/2018 аквакултура [bg] การออกเสียง : аквакултура 0 โหวต
28/04/2018 Алое [bg] การออกเสียง : Алое 0 โหวต
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] การออกเสียง : Бяломорска Македония 0 โหวต
28/04/2018 удряне [bg] การออกเสียง : удряне 0 โหวต
28/04/2018 Атлантика [bg] การออกเสียง : Атлантика 0 โหวต
28/04/2018 бадминтон [bg] การออกเสียง : бадминтон 0 โหวต
28/04/2018 Апенински полуостров [bg] การออกเสียง : Апенински полуостров 0 โหวต
28/04/2018 хималайски [bg] การออกเสียง : хималайски 0 โหวต
28/04/2018 Връбница [bg] การออกเสียง : Връбница 0 โหวต
28/04/2018 по-далече [bg] การออกเสียง : по-далече 0 โหวต
28/04/2018 босненски [bg] การออกเสียง : босненски 0 โหวต
28/04/2018 извеза [bg] การออกเสียง : извеза 0 โหวต
28/04/2018 природна [bg] การออกเสียง : природна 0 โหวต
28/04/2018 таралеже [bg] การออกเสียง : таралеже 0 โหวต
28/04/2018 апартаментче [bg] การออกเสียง : апартаментче 0 โหวต
28/04/2018 ключето [bg] การออกเสียง : ключето 0 โหวต
28/04/2018 книжарничка [bg] การออกเสียง : книжарничка 0 โหวต
28/04/2018 ключета [bg] การออกเสียง : ключета 0 โหวต
28/04/2018 пръстенчета [bg] การออกเสียง : пръстенчета 0 โหวต
28/04/2018 Монблан [bg] การออกเสียง : Монблан 0 โหวต
28/04/2018 Памир [bg] การออกเสียง : Памир 0 โหวต
28/04/2018 Коста Рика [bg] การออกเสียง : Коста Рика 0 โหวต
28/04/2018 Панама [bg] การออกเสียง : Панама 0 โหวต
28/04/2018 колумбийски [bg] การออกเสียง : колумбийски 0 โหวต
28/04/2018 круиз [bg] การออกเสียง : круиз 0 โหวต
28/04/2018 косатка [bg] การออกเสียง : косатка 0 โหวต
28/04/2018 колачета [bg] การออกเสียง : колачета 0 โหวต
28/04/2018 манджурски [bg] การออกเสียง : манджурски 0 โหวต
28/04/2018 Цариградско [bg] การออกเสียง : Цариградско 0 โหวต