สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/07/2020 завършването [bg] การออกเสียง : завършването 0 โหวต
08/07/2020 бонфиле [bg] การออกเสียง : бонфиле 0 โหวต
08/07/2020 копаене [bg] การออกเสียง : копаене 0 โหวต
08/07/2020 Поличби [bg] การออกเสียง : Поличби 0 โหวต
08/07/2020 в центъра [bg] การออกเสียง : в центъра 0 โหวต
08/07/2020 Заразени [bg] การออกเสียง : Заразени 0 โหวต
08/07/2020 славянин [bg] การออกเสียง : славянин 0 โหวต
08/07/2020 Мазнини [bg] การออกเสียง : Мазнини 0 โหวต
08/07/2020 лимит [bg] การออกเสียง : лимит 0 โหวต
02/07/2020 таксиджия [bg] การออกเสียง : таксиджия 0 โหวต
02/07/2020 насладя [bg] การออกเสียง : насладя 0 โหวต
02/07/2020 Отвореното [bg] การออกเสียง : Отвореното 0 โหวต
02/07/2020 Покривът [bg] การออกเสียง : Покривът 0 โหวต
02/07/2020 Видовете [bg] การออกเสียง : Видовете 0 โหวต
02/07/2020 Тревожни [bg] การออกเสียง : Тревожни 0 โหวต
02/07/2020 Блъф [bg] การออกเสียง : Блъф 0 โหวต
02/07/2020 Спътник [bg] การออกเสียง : Спътник 0 โหวต
02/07/2020 Препоръчани [bg] การออกเสียง : Препоръчани 0 โหวต
02/07/2020 унило [bg] การออกเสียง : унило 0 โหวต
02/07/2020 разположа [bg] การออกเสียง : разположа 0 โหวต
02/07/2020 ритуал [bg] การออกเสียง : ритуал 0 โหวต
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] การออกเสียง : казвам на черното бяло 0 โหวต
24/06/2020 Чии [bg] การออกเสียง : Чии 0 โหวต
24/06/2020 черногледство [bg] การออกเสียง : черногледство 0 โหวต
24/06/2020 разприказвам [bg] การออกเสียง : разприказвам 0 โหวต
24/06/2020 разплаквам [bg] การออกเสียง : разплаквам 0 โหวต
24/06/2020 разсмивам [bg] การออกเสียง : разсмивам 0 โหวต
24/06/2020 стартирам [bg] การออกเสียง : стартирам 0 โหวต
23/06/2020 хипер [bg] การออกเสียง : хипер 0 โหวต
22/06/2020 насочвам се [bg] การออกเสียง : насочвам се 0 โหวต