สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/04/2018 маратон [bg] การออกเสียง : маратон 0 โหวต
28/04/2018 ромб [bg] การออกเสียง : ромб 0 โหวต
28/04/2018 диета [bg] การออกเสียง : диета 0 โหวต
28/04/2018 стил [bg] การออกเสียง : стил 0 โหวต
28/04/2018 чужденец [bg] การออกเสียง : чужденец 0 โหวต
28/04/2018 лазер [bg] การออกเสียง : лазер 0 โหวต
28/04/2018 Мексико [bg] การออกเสียง : Мексико 0 โหวต
28/04/2018 аквакултура [bg] การออกเสียง : аквакултура 0 โหวต
28/04/2018 Алое [bg] การออกเสียง : Алое 0 โหวต
28/04/2018 Бяломорска Македония [bg] การออกเสียง : Бяломорска Македония 0 โหวต
28/04/2018 удряне [bg] การออกเสียง : удряне 0 โหวต
28/04/2018 Атлантика [bg] การออกเสียง : Атлантика 0 โหวต
28/04/2018 бадминтон [bg] การออกเสียง : бадминтон 0 โหวต
28/04/2018 Апенински полуостров [bg] การออกเสียง : Апенински полуостров 0 โหวต
28/04/2018 хималайски [bg] การออกเสียง : хималайски 0 โหวต
28/04/2018 Връбница [bg] การออกเสียง : Връбница 0 โหวต
28/04/2018 по-далече [bg] การออกเสียง : по-далече 0 โหวต
28/04/2018 босненски [bg] การออกเสียง : босненски 0 โหวต
28/04/2018 извеза [bg] การออกเสียง : извеза 0 โหวต
28/04/2018 природна [bg] การออกเสียง : природна 0 โหวต
28/04/2018 таралеже [bg] การออกเสียง : таралеже 0 โหวต
28/04/2018 апартаментче [bg] การออกเสียง : апартаментче 0 โหวต
28/04/2018 ключето [bg] การออกเสียง : ключето 0 โหวต
28/04/2018 книжарничка [bg] การออกเสียง : книжарничка 0 โหวต
28/04/2018 ключета [bg] การออกเสียง : ключета 0 โหวต
28/04/2018 пръстенчета [bg] การออกเสียง : пръстенчета 0 โหวต
28/04/2018 Монблан [bg] การออกเสียง : Монблан 0 โหวต
28/04/2018 Памир [bg] การออกเสียง : Памир 0 โหวต
28/04/2018 Коста Рика [bg] การออกเสียง : Коста Рика 0 โหวต
28/04/2018 Панама [bg] การออกเสียง : Панама 0 โหวต