สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/04/2020 найлон [bg] การออกเสียง : найлон 0 โหวต
12/04/2020 сюрреалистичен [bg] การออกเสียง : сюрреалистичен 0 โหวต
12/04/2020 чудноват [bg] การออกเสียง : чудноват 0 โหวต
12/04/2020 невротична [bg] การออกเสียง : невротична 0 โหวต
12/04/2020 невротична [uk] การออกเสียง : невротична 0 โหวต
12/04/2020 невротични [bg] การออกเสียง : невротични 0 โหวต
12/04/2020 стафида [bg] การออกเสียง : стафида 0 โหวต
12/04/2020 невротичен [bg] การออกเสียง : невротичен 0 โหวต
11/04/2020 двойна [bg] การออกเสียง : двойна 0 โหวต
11/04/2020 сусам [bg] การออกเสียง : сусам 0 โหวต
11/04/2020 претоварвам [bg] การออกเสียง : претоварвам 0 โหวต
11/04/2020 реглан [bg] การออกเสียง : реглан 0 โหวต
05/04/2020 шпатула [bg] การออกเสียง : шпатула 0 โหวต
04/04/2020 Сребърна [bg] การออกเสียง : Сребърна 0 โหวต
04/04/2020 пуйка [bg] การออกเสียง : пуйка 0 โหวต
04/04/2020 празненство [bg] การออกเสียง : празненство 0 โหวต
04/04/2020 симбиоза [bg] การออกเสียง : симбиоза 0 โหวต
30/03/2020 арсенал [bg] การออกเสียง : арсенал 1 โหวต
30/03/2020 приветливо [bg] การออกเสียง : приветливо 0 โหวต
30/03/2020 студентът [bg] การออกเสียง : студентът 0 โหวต
30/03/2020 лекарят [bg] การออกเสียง : лекарят 0 โหวต
30/03/2020 влакът [bg] การออกเสียง : влакът 0 โหวต
30/03/2020 принудя [bg] การออกเสียง : принудя 0 โหวต
30/03/2020 термометър [bg] การออกเสียง : термометър 1 โหวต
16/03/2020 кварц [bg] การออกเสียง : кварц 0 โหวต
16/03/2020 приветлив [bg] การออกเสียง : приветлив 0 โหวต
16/03/2020 обелиск [bg] การออกเสียง : обелиск 0 โหวต
14/03/2020 фитинг [bg] การออกเสียง : фитинг 0 โหวต
14/03/2020 Всеки луд с номера си [bg] การออกเสียง : Всеки луд с номера си 0 โหวต
14/03/2020 без утайки [bg] การออกเสียง : без утайки 0 โหวต