สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2018 камериерка [bg] การออกเสียง : камериерка 0 โหวต
19/06/2018 коминочистач [bg] การออกเสียง : коминочистач 0 โหวต
19/06/2018 метене [bg] การออกเสียง : метене 0 โหวต
19/06/2018 заковано [bg] การออกเสียง : заковано 0 โหวต
18/06/2018 счупено [bg] การออกเสียง : счупено 0 โหวต
18/06/2018 сухожилие [bg] การออกเสียง : сухожилие 0 โหวต
18/06/2018 немирен [bg] การออกเสียง : немирен 0 โหวต
16/06/2018 наопаки [bg] การออกเสียง : наопаки 0 โหวต
12/06/2018 покой [bg] การออกเสียง : покой 0 โหวต
12/06/2018 достатъчен съм [bg] การออกเสียง : достатъчен съм 0 โหวต
09/06/2018 закусчица [bg] การออกเสียง : закусчица 0 โหวต
09/06/2018 кайсийка [bg] การออกเสียง : кайсийка 0 โหวต
09/06/2018 Моя любов [bg] การออกเสียง : Моя любов 0 โหวต
09/06/2018 Земи [bg] การออกเสียง : Земи 0 โหวต
09/06/2018 монолит [bg] การออกเสียง : монолит 0 โหวต
03/06/2018 третирам [bg] การออกเสียง : третирам 0 โหวต
03/06/2018 номенклатура [bg] การออกเสียง : номенклатура 0 โหวต
29/05/2018 фрагментарен [bg] การออกเสียง : фрагментарен 0 โหวต
27/05/2018 По-лошо [bg] การออกเสียง : По-лошо 0 โหวต
27/05/2018 сервитьорка [bg] การออกเสียง : сервитьорка 0 โหวต
27/05/2018 пресовам [bg] การออกเสียง : пресовам 0 โหวต
27/05/2018 кърък [bg] การออกเสียง : кърък 0 โหวต
27/05/2018 мая (ма`я) [bg] การออกเสียง : мая (ма`я) 0 โหวต
27/05/2018 изследване [bg] การออกเสียง : изследване 0 โหวต
27/05/2018 разглеждане [bg] การออกเสียง : разглеждане 0 โหวต
22/05/2018 апартамент [bg] การออกเสียง : апартамент 0 โหวต
22/05/2018 акушерка [bg] การออกเสียง : акушерка 0 โหวต
05/05/2018 протърквам [bg] การออกเสียง : протърквам 0 โหวต
05/05/2018 Анди [bg] การออกเสียง : Анди 0 โหวต
05/05/2018 булчица [bg] การออกเสียง : булчица 0 โหวต