สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/06/2018 номенклатура [bg] การออกเสียง : номенклатура 0 โหวต
29/05/2018 фрагментарен [bg] การออกเสียง : фрагментарен 0 โหวต
27/05/2018 По-лошо [bg] การออกเสียง : По-лошо 0 โหวต
27/05/2018 сервитьорка [bg] การออกเสียง : сервитьорка 0 โหวต
27/05/2018 пресовам [bg] การออกเสียง : пресовам 0 โหวต
27/05/2018 кърък [bg] การออกเสียง : кърък 0 โหวต
27/05/2018 мая (ма`я) [bg] การออกเสียง : мая (ма`я) 0 โหวต
27/05/2018 изследване [bg] การออกเสียง : изследване 0 โหวต
27/05/2018 разглеждане [bg] การออกเสียง : разглеждане 0 โหวต
22/05/2018 апартамент [bg] การออกเสียง : апартамент 0 โหวต
22/05/2018 акушерка [bg] การออกเสียง : акушерка 0 โหวต
05/05/2018 протърквам [bg] การออกเสียง : протърквам 0 โหวต
05/05/2018 Анди [bg] การออกเสียง : Анди 0 โหวต
05/05/2018 булчица [bg] การออกเสียง : булчица 0 โหวต
05/05/2018 ара [bg] การออกเสียง : ара 0 โหวต
05/05/2018 росомаха [bg] การออกเสียง : росомаха 0 โหวต
05/05/2018 Абхазия [bg] การออกเสียง : Абхазия 0 โหวต
05/05/2018 Акапулко [bg] การออกเสียง : Акапулко 0 โหวต
05/05/2018 Аквитания [bg] การออกเสียง : Аквитания 0 โหวต
05/05/2018 Адриатика [bg] การออกเสียง : Адриатика 0 โหวต
05/05/2018 Тиса [bg] การออกเสียง : Тиса 0 โหวต
05/05/2018 каракуди [bg] การออกเสียง : каракуди 0 โหวต
05/05/2018 каракуда [bg] การออกเสียง : каракуда 0 โหวต
05/05/2018 Катманду [bg] การออกเสียง : Катманду 0 โหวต
05/05/2018 бобови [bg] การออกเสียง : бобови 0 โหวต
05/05/2018 Ереван [bg] การออกเสียง : Ереван 0 โหวต
05/05/2018 Картаген [bg] การออกเสียง : Картаген 0 โหวต
05/05/2018 костарикански [bg] การออกเสียง : костарикански 0 โหวต
05/05/2018 преизказният [bg] การออกเสียง : преизказният 0 โหวต
05/05/2018 преизказно [bg] การออกเสียง : преизказно 0 โหวต