สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2018 леснота [bg] การออกเสียง : леснота 0 โหวต
16/09/2018 паша [bg] การออกเสียง : паша 0 โหวต
16/09/2018 урок [bg] การออกเสียง : урок 0 โหวต
16/09/2018 доказан [bg] การออกเสียง : доказан 0 โหวต
16/09/2018 демостративен [bg] การออกเสียง : демостративен 0 โหวต
16/09/2018 Доказано [bg] การออกเสียง : Доказано 0 โหวต
16/09/2018 демонстративно [bg] การออกเสียง : демонстративно 0 โหวต
09/09/2018 тревопасни [bg] การออกเสียง : тревопасни 0 โหวต
09/09/2018 тревопасна [bg] การออกเสียง : тревопасна 0 โหวต
09/09/2018 тревопасен [bg] การออกเสียง : тревопасен 0 โหวต
12/08/2018 припирам [bg] การออกเสียง : припирам 0 โหวต
12/08/2018 натискам [bg] การออกเสียง : натискам 0 โหวต
05/08/2018 бримка [bg] การออกเสียง : бримка 0 โหวต
05/08/2018 бод [bg] การออกเสียง : бод 0 โหวต
05/08/2018 плетка [bg] การออกเสียง : плетка 0 โหวต
27/07/2018 запек [bg] การออกเสียง : запек 0 โหวต
27/07/2018 породист [bg] การออกเสียง : породист 0 โหวต
27/07/2018 родословно дърво [bg] การออกเสียง : родословно дърво 0 โหวต
27/07/2018 събуди [bg] การออกเสียง : събуди 0 โหวต
27/07/2018 родословие [bg] การออกเสียง : родословие 0 โหวต
27/07/2018 порода [bg] การออกเสียง : порода 0 โหวต
22/07/2018 тръгващ [bg] การออกเสียง : тръгващ 0 โหวต
22/07/2018 заминаващ [bg] การออกเสียง : заминаващ 0 โหวต
22/07/2018 излизащ [bg] การออกเสียง : излизащ 0 โหวต
18/07/2018 капкомер [bg] การออกเสียง : капкомер 0 โหวต
01/07/2018 Камбаните [bg] การออกเสียง : Камбаните 0 โหวต
01/07/2018 съединеннте американски щати [bg] การออกเสียง : съединеннте американски щати 0 โหวต
01/07/2018 чекна [bg] การออกเสียง : чекна 0 โหวต
01/07/2018 чекна се [bg] การออกเสียง : чекна се 0 โหวต
28/06/2018 разпокъсан [bg] การออกเสียง : разпокъсан 0 โหวต