สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
25/11/2018 ангросист [bg] การออกเสียง : ангросист 0 โหวต
25/11/2018 келеш [bg] การออกเสียง : келеш 0 โหวต
25/11/2018 пикльо [bg] การออกเสียง : пикльо 0 โหวต
18/11/2018 корморан [bg] การออกเสียง : корморан 0 โหวต
18/11/2018 ангро [bg] การออกเสียง : ангро 0 โหวต
18/11/2018 полуфабрикат [bg] การออกเสียง : полуфабрикат 0 โหวต
18/11/2018 алинея [bg] การออกเสียง : алинея 0 โหวต
18/11/2018 амбалаж [bg] การออกเสียง : амбалаж 0 โหวต
18/11/2018 амплоа [bg] การออกเสียง : амплоа 0 โหวต
18/11/2018 комфорт [bg] การออกเสียง : комфорт 0 โหวต
10/11/2018 шпековам [bg] การออกเสียง : шпековам 0 โหวต
03/11/2018 улеснение [bg] การออกเสียง : улеснение 0 โหวต
03/11/2018 естественост [bg] การออกเสียง : естественост 0 โหวต
03/11/2018 непринуденост [bg] การออกเสียง : непринуденост 0 โหวต
03/11/2018 леснота [bg] การออกเสียง : леснота 0 โหวต
16/09/2018 паша [bg] การออกเสียง : паша 0 โหวต
16/09/2018 урок [bg] การออกเสียง : урок 0 โหวต
16/09/2018 доказан [bg] การออกเสียง : доказан 0 โหวต
16/09/2018 демостративен [bg] การออกเสียง : демостративен 0 โหวต
16/09/2018 Доказано [bg] การออกเสียง : Доказано 0 โหวต
16/09/2018 демонстративно [bg] การออกเสียง : демонстративно 0 โหวต
09/09/2018 тревопасни [bg] การออกเสียง : тревопасни 0 โหวต
09/09/2018 тревопасна [bg] การออกเสียง : тревопасна 0 โหวต
09/09/2018 тревопасен [bg] การออกเสียง : тревопасен 0 โหวต
12/08/2018 припирам [bg] การออกเสียง : припирам 0 โหวต
12/08/2018 натискам [bg] การออกเสียง : натискам 0 โหวต
05/08/2018 бримка [bg] การออกเสียง : бримка 0 โหวต
05/08/2018 бод [bg] การออกเสียง : бод 0 โหวต
05/08/2018 плетка [bg] การออกเสียง : плетка 0 โหวต
27/07/2018 запек [bg] การออกเสียง : запек 0 โหวต