สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/11/2019 затиснат съм [bg] การออกเสียง : затиснат съм 0 โหวต
11/11/2019 ъ [bg] การออกเสียง : ъ 0 โหวต
11/11/2019 вторник [bg] การออกเสียง : вторник 0 โหวต
11/11/2019 дневник [bg] การออกเสียง : дневник 0 โหวต
11/11/2019 пъдпъдък [bg] การออกเสียง : пъдпъдък 0 โหวต
11/11/2019 Видяхме [bg] การออกเสียง : Видяхме 0 โหวต
11/11/2019 наблюдателница [bg] การออกเสียง : наблюдателница 0 โหวต
11/11/2019 притеснява ме [bg] การออกเสียง : притеснява ме 0 โหวต
11/11/2019 цопване [bg] การออกเสียง : цопване 0 โหวต
31/10/2019 седнете [bg] การออกเสียง : седнете 0 โหวต
31/10/2019 спускам [bg] การออกเสียง : спускам 0 โหวต
28/10/2019 завлачвам се [bg] การออกเสียง : завлачвам се 0 โหวต
28/10/2019 завлачвам [bg] การออกเสียง : завлачвам 0 โหวต
28/10/2019 замъквам се [bg] การออกเสียง : замъквам се 0 โหวต
28/10/2019 преборвам се [bg] การออกเสียง : преборвам се 0 โหวต
20/10/2019 Иванова [bg] การออกเสียง : Иванова 0 โหวต
20/10/2019 разстройвам се [bg] การออกเสียง : разстройвам се 0 โหวต
17/10/2019 очарован съм [bg] การออกเสียง : очарован съм 0 โหวต
17/10/2019 свръхестественост [bg] การออกเสียง : свръхестественост 0 โหวต
17/10/2019 прикрепям се [bg] การออกเสียง : прикрепям се 0 โหวต
17/10/2019 прикрепям [bg] การออกเสียง : прикрепям 0 โหวต
03/10/2019 сгазен съм [bg] การออกเสียง : сгазен съм 0 โหวต
03/10/2019 сгазен [bg] การออกเสียง : сгазен 0 โหวต
03/10/2019 прегазен съм [bg] การออกเสียง : прегазен съм 0 โหวต
03/10/2019 прегазен [bg] การออกเสียง : прегазен 0 โหวต
01/10/2019 сливам се [bg] การออกเสียง : сливам се 0 โหวต
29/09/2019 снемам [bg] การออกเสียง : снемам 0 โหวต
29/09/2019 снемам [sr] การออกเสียง : снемам 0 โหวต
26/09/2019 услуга [bg] การออกเสียง : услуга 0 โหวต
26/09/2019 поправите [bg] การออกเสียง : поправите 0 โหวต