สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2019 наличен съм [bg] การออกเสียง : наличен съм 0 โหวต
06/05/2019 изпразвам се [bg] การออกเสียง : изпразвам се 0 โหวต
04/05/2019 нервност [bg] การออกเสียง : нервност 0 โหวต
03/05/2019 щляя се [bg] การออกเสียง : щляя се 0 โหวต
03/05/2019 щляя [bg] การออกเสียง : щляя 0 โหวต
03/05/2019 разглежадала [bg] การออกเสียง : разглежадала 0 โหวต
03/05/2019 Евразия [bg] การออกเสียง : Евразия 0 โหวต
03/05/2019 Арктика [bg] การออกเสียง : Арктика 0 โหวต
03/05/2019 жалузи [bg] การออกเสียง : жалузи 0 โหวต
03/05/2019 супермаркет [bg] การออกเสียง : супермаркет 0 โหวต
03/05/2019 тостер [bg] การออกเสียง : тостер 0 โหวต
03/05/2019 Посещавал [bg] การออกเสียง : Посещавал 0 โหวต
03/05/2019 Посещавала [bg] การออกเสียง : Посещавала 0 โหวต
03/05/2019 Посещавали [bg] การออกเสียง : Посещавали 0 โหวต
03/05/2019 Разглеждал [bg] การออกเสียง : Разглеждал 0 โหวต
03/05/2019 завчера [bg] การออกเสียง : завчера 0 โหวต
03/05/2019 разгледаш [bg] การออกเสียง : разгледаш 0 โหวต
03/05/2019 забележителности [bg] การออกเสียง : забележителности 0 โหวต
03/05/2019 разглеждали [bg] การออกเสียง : разглеждали 0 โหวต
03/05/2019 денонощие [bg] การออกเสียง : денонощие 0 โหวต
03/05/2019 забележителностите [bg] การออกเสียง : забележителностите 0 โหวต
03/05/2019 тропици [bg] การออกเสียง : тропици 0 โหวต
03/05/2019 дрейфувам [bg] การออกเสียง : дрейфувам 0 โหวต
22/04/2019 сладкодумен [bg] การออกเสียง : сладкодумен 0 โหวต
22/04/2019 красноречив [bg] การออกเสียง : красноречив 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам се [bg] การออกเสียง : подпалвам се 0 โหวต
11/04/2019 подпалвам [bg] การออกเสียง : подпалвам 0 โหวต
10/04/2019 пресилвам [bg] การออกเสียง : пресилвам 0 โหวต
10/04/2019 ь [bg] การออกเสียง : ь 0 โหวต
10/04/2019 преигравам [bg] การออกเสียง : преигравам 0 โหวต