สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/03/2019 зараза [bg] การออกเสียง : зараза 0 โหวต
10/03/2019 разпространение [bg] การออกเสียง : разпространение 0 โหวต
09/03/2019 предъвквам [bg] การออกเสียง : предъвквам 0 โหวต
03/03/2019 питомен [bg] การออกเสียง : питомен 0 โหวต
03/03/2019 отмъщение [bg] การออกเสียง : отмъщение 0 โหวต
06/01/2019 подигравателен [bg] การออกเสียง : подигравателен 0 โหวต
06/01/2019 капризнича [bg] การออกเสียง : капризнича 0 โหวต
06/01/2019 мизерствам [bg] การออกเสียง : мизерствам 0 โหวต
06/01/2019 бедствам [bg] การออกเสียง : бедствам 0 โหวต
29/12/2018 обездвижвам [bg] การออกเสียง : обездвижвам 0 โหวต
29/12/2018 емайллак [bg] การออกเสียง : емайллак 0 โหวต
25/12/2018 сребърен [bg] การออกเสียง : сребърен 0 โหวต
25/12/2018 разпространен [bg] การออกเสียง : разпространен 0 โหวต
21/12/2018 присъщ [bg] การออกเสียง : присъщ 0 โหวต
15/12/2018 щипещ [bg] การออกเสียง : щипещ 0 โหวต
11/12/2018 наслаждавай се [bg] การออกเสียง : наслаждавай се 0 โหวต
11/12/2018 индийско орехче [bg] การออกเสียง : индийско орехче 0 โหวต
03/12/2018 чудесата [bg] การออกเสียง : чудесата 0 โหวต
03/12/2018 занятията [bg] การออกเสียง : занятията 0 โหวต
03/12/2018 разговоря [bg] การออกเสียง : разговоря 0 โหวต
03/12/2018 бележки [bg] การออกเสียง : бележки 0 โหวต
03/12/2018 присъствието [bg] การออกเสียง : присъствието 0 โหวต
03/12/2018 високи [bg] การออกเสียง : високи 0 โหวต
03/12/2018 давене [bg] การออกเสียง : давене 0 โหวต
03/12/2018 запъване [bg] การออกเสียง : запъване 0 โหวต
25/11/2018 дай [bg] การออกเสียง : дай 0 โหวต
25/11/2018 авиомоделизъм [bg] การออกเสียง : авиомоделизъм 0 โหวต
25/11/2018 античастица [bg] การออกเสียง : античастица 0 โหวต
25/11/2018 адвокатство [bg] การออกเสียง : адвокатство 0 โหวต
25/11/2018 автострада [bg] การออกเสียง : автострада 0 โหวต