สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/07/2020 привлечен съм [bg] การออกเสียง : привлечен съм 0 โหวต
19/07/2020 епитет [bg] การออกเสียง : епитет 0 โหวต
19/07/2020 разказвач [bg] การออกเสียง : разказвач 0 โหวต
19/07/2020 разказване [bg] การออกเสียง : разказване 0 โหวต
18/07/2020 Празнуваме [bg] การออกเสียง : Празнуваме 0 โหวต
18/07/2020 свекър [bg] การออกเสียง : свекър 0 โหวต
18/07/2020 смекчавам загубите [bg] การออกเสียง : смекчавам загубите 0 โหวต
08/07/2020 праг [bg] การออกเสียง : праг 0 โหวต
08/07/2020 завършването [bg] การออกเสียง : завършването 0 โหวต
08/07/2020 бонфиле [bg] การออกเสียง : бонфиле 0 โหวต
08/07/2020 копаене [bg] การออกเสียง : копаене 0 โหวต
08/07/2020 Поличби [bg] การออกเสียง : Поличби 0 โหวต
08/07/2020 в центъра [bg] การออกเสียง : в центъра 0 โหวต
08/07/2020 Заразени [bg] การออกเสียง : Заразени 0 โหวต
08/07/2020 славянин [bg] การออกเสียง : славянин 0 โหวต
08/07/2020 Мазнини [bg] การออกเสียง : Мазнини 0 โหวต
08/07/2020 лимит [bg] การออกเสียง : лимит 0 โหวต
02/07/2020 таксиджия [bg] การออกเสียง : таксиджия 0 โหวต
02/07/2020 насладя [bg] การออกเสียง : насладя 0 โหวต
02/07/2020 Отвореното [bg] การออกเสียง : Отвореното 0 โหวต
02/07/2020 Покривът [bg] การออกเสียง : Покривът 0 โหวต
02/07/2020 Видовете [bg] การออกเสียง : Видовете 0 โหวต
02/07/2020 Тревожни [bg] การออกเสียง : Тревожни 0 โหวต
02/07/2020 Блъф [bg] การออกเสียง : Блъф 0 โหวต
02/07/2020 Спътник [bg] การออกเสียง : Спътник 0 โหวต
02/07/2020 Препоръчани [bg] การออกเสียง : Препоръчани 0 โหวต
02/07/2020 унило [bg] การออกเสียง : унило 0 โหวต
02/07/2020 разположа [bg] การออกเสียง : разположа 0 โหวต
02/07/2020 ритуал [bg] การออกเสียง : ритуал 0 โหวต
24/06/2020 казвам на черното бяло [bg] การออกเสียง : казвам на черното бяло 0 โหวต