สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/07/2019 белязан [bg] การออกเสียง : белязан 0 โหวต
13/07/2019 процесия [bg] การออกเสียง : процесия 0 โหวต
13/07/2019 шествам [bg] การออกเสียง : шествам 0 โหวต
13/07/2019 обработвам [bg] การออกเสียง : обработвам 0 โหวต
13/07/2019 производство [bg] การออกเสียง : производство 0 โหวต
13/07/2019 действие [bg] การออกเสียง : действие 0 โหวต
13/07/2019 кочан [bg] การออกเสียง : кочан 0 โหวต
13/07/2019 процес [bg] การออกเสียง : процес 0 โหวต
02/07/2019 кадифе [bg] การออกเสียง : кадифе 0 โหวต
02/07/2019 спекулирам [bg] การออกเสียง : спекулирам 0 โหวต
29/06/2019 опакован [bg] การออกเสียง : опакован 0 โหวต
25/06/2019 хомосексуалност [bg] การออกเสียง : хомосексуалност 0 โหวต
25/06/2019 пуяк [bg] การออกเสียง : пуяк 0 โหวต
25/06/2019 въвлечен съм [bg] การออกเสียง : въвлечен съм 0 โหวต
22/06/2019 срещна [bg] การออกเสียง : срещна 0 โหวต
22/06/2019 послужа [bg] การออกเสียง : послужа 0 โหวต
22/06/2019 същ [bg] การออกเสียง : същ 0 โหวต
22/06/2019 отразяване [bg] การออกเสียง : отразяване 0 โหวต
14/06/2019 бъда [bg] การออกเสียง : бъда 0 โหวต
14/06/2019 успея [bg] การออกเสียง : успея 0 โหวต
14/06/2019 объркване [bg] การออกเสียง : объркване 0 โหวต
08/06/2019 паралия [bg] การออกเสียง : паралия 0 โหวต
08/06/2019 опаричен [bg] การออกเสียง : опаричен 0 โหวต
08/06/2019 отговоря [bg] การออกเสียง : отговоря 0 โหวต
08/06/2019 Милошев [bg] การออกเสียง : Милошев 0 โหวต
08/06/2019 произведение [bg] การออกเสียง : произведение 0 โหวต
08/06/2019 Козарев [bg] การออกเสียง : Козарев 0 โหวต
08/06/2019 изпусна [bg] การออกเสียง : изпусна 0 โหวต
08/06/2019 Лъчезар [bg] การออกเสียง : Лъчезар 0 โหวต
08/06/2019 смятане [bg] การออกเสียง : смятане 0 โหวต