สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/03/2018 ефективен [bg] การออกเสียง : ефективен 0 โหวต
12/03/2018 предупреждавам [bg] การออกเสียง : предупреждавам 0 โหวต
12/03/2018 инфантилен [bg] การออกเสียง : инфантилен 0 โหวต
12/03/2018 юношески [bg] การออกเสียง : юношески 0 โหวต
12/03/2018 разделен [bg] การออกเสียง : разделен 0 โหวต
12/03/2018 сондирам [bg] การออกเสียง : сондирам 0 โหวต
11/03/2018 касис [bg] การออกเสียง : касис 0 โหวต
11/03/2018 задирам [bg] การออกเสียง : задирам 0 โหวต
10/03/2018 предпоследен [bg] การออกเสียง : предпоследен 0 โหวต
10/03/2018 предният [bg] การออกเสียง : предният 0 โหวต
10/03/2018 предишният [bg] การออกเสียง : предишният 0 โหวต
10/03/2018 водещ [bg] การออกเสียง : водещ 0 โหวต
10/03/2018 генерирам [bg] การออกเสียง : генерирам 0 โหวต
10/03/2018 Уелс [bg] การออกเสียง : Уелс 0 โหวต
10/03/2018 впечатлявам [bg] การออกเสียง : впечатлявам 0 โหวต
10/03/2018 различавам се [bg] การออกเสียง : различавам се 0 โหวต
03/03/2018 надминавам [bg] การออกเสียง : надминавам 0 โหวต
03/03/2018 прихващам [bg] การออกเสียง : прихващам 0 โหวต
02/03/2018 палачинка [bg] การออกเสียง : палачинка 0 โหวต
01/03/2018 ситна [bg] การออกเสียง : ситна 0 โหวต
01/03/2018 мушичка [bg] การออกเสียง : мушичка 0 โหวต
01/03/2018 Ориноко [bg] การออกเสียง : Ориноко 0 โหวต
01/03/2018 Райна [bg] การออกเสียง : Райна 0 โหวต
01/03/2018 реки [bg] การออกเสียง : реки 0 โหวต
01/03/2018 румена [bg] การออกเสียง : румена 0 โหวต
01/03/2018 шортички [bg] การออกเสียง : шортички 0 โหวต
01/03/2018 паство [bg] การออกเสียง : паство 0 โหวต
01/03/2018 родна [bg] การออกเสียง : родна 0 โหวต
01/03/2018 начинание [bg] การออกเสียง : начинание 0 โหวต
01/03/2018 простотия [bg] การออกเสียง : простотия 0 โหวต