สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/03/2018 надминавам [bg] การออกเสียง : надминавам 0 โหวต
03/03/2018 прихващам [bg] การออกเสียง : прихващам 0 โหวต
02/03/2018 палачинка [bg] การออกเสียง : палачинка 0 โหวต
01/03/2018 ситна [bg] การออกเสียง : ситна 0 โหวต
01/03/2018 мушичка [bg] การออกเสียง : мушичка 0 โหวต
01/03/2018 Ориноко [bg] การออกเสียง : Ориноко 0 โหวต
01/03/2018 Райна [bg] การออกเสียง : Райна 0 โหวต
01/03/2018 реки [bg] การออกเสียง : реки 0 โหวต
01/03/2018 румена [bg] การออกเสียง : румена 0 โหวต
01/03/2018 шортички [bg] การออกเสียง : шортички 0 โหวต
01/03/2018 паство [bg] การออกเสียง : паство 0 โหวต
01/03/2018 родна [bg] การออกเสียง : родна 0 โหวต
01/03/2018 начинание [bg] การออกเสียง : начинание 0 โหวต
01/03/2018 простотия [bg] การออกเสียง : простотия 0 โหวต
01/03/2018 тъпотия [bg] การออกเสียง : тъпотия 0 โหวต
25/02/2018 прием [bg] การออกเสียง : прием 0 โหวต
25/02/2018 съображение [bg] การออกเสียง : съображение 0 โหวต
24/02/2018 резервати [bg] การออกเสียง : резервати 0 โหวต
24/02/2018 записче [bg] การออกเสียง : записче 0 โหวต
24/02/2018 другоземна [bg] การออกเสียง : другоземна 0 โหวต
24/02/2018 плъхче [bg] การออกเสียง : плъхче 0 โหวต
24/02/2018 панталончета [bg] การออกเสียง : панталончета 0 โหวต
24/02/2018 лопатчица [bg] การออกเสียง : лопатчица 0 โหวต
24/02/2018 чорапогащи [bg] การออกเสียง : чорапогащи 0 โหวต
24/02/2018 шегичка [bg] การออกเสียง : шегичка 0 โหวต
24/02/2018 плъхчета [bg] การออกเสียง : плъхчета 0 โหวต
24/02/2018 котенца [bg] การออกเสียง : котенца 0 โหวต
24/02/2018 Палечка [bg] การออกเสียง : Палечка 0 โหวต
24/02/2018 трохички [bg] การออกเสียง : трохички 0 โหวต
24/02/2018 трохичка [bg] การออกเสียง : трохичка 0 โหวต