สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/04/2018 таралеже [bg] การออกเสียง : таралеже 0 โหวต
28/04/2018 апартаментче [bg] การออกเสียง : апартаментче 0 โหวต
28/04/2018 ключето [bg] การออกเสียง : ключето 0 โหวต
28/04/2018 книжарничка [bg] การออกเสียง : книжарничка 0 โหวต
28/04/2018 ключета [bg] การออกเสียง : ключета 0 โหวต
28/04/2018 пръстенчета [bg] การออกเสียง : пръстенчета 0 โหวต
28/04/2018 Монблан [bg] การออกเสียง : Монблан 0 โหวต
28/04/2018 Памир [bg] การออกเสียง : Памир 0 โหวต
28/04/2018 Коста Рика [bg] การออกเสียง : Коста Рика 0 โหวต
28/04/2018 Панама [bg] การออกเสียง : Панама 0 โหวต
28/04/2018 колумбийски [bg] การออกเสียง : колумбийски 0 โหวต
28/04/2018 круиз [bg] การออกเสียง : круиз 0 โหวต
28/04/2018 косатка [bg] การออกเสียง : косатка 0 โหวต
28/04/2018 колачета [bg] การออกเสียง : колачета 0 โหวต
28/04/2018 манджурски [bg] การออกเสียง : манджурски 0 โหวต
28/04/2018 Цариградско [bg] การออกเสียง : Цариградско 0 โหวต
28/04/2018 Станимир [bg] การออกเสียง : Станимир 0 โหวต
28/04/2018 майсторица [bg] การออกเสียง : майсторица 0 โหวต
28/04/2018 Персия [bg] การออกเสียง : Персия 0 โหวต
28/04/2018 Сива [bg] การออกเสียง : Сива 0 โหวต
28/04/2018 Финикия [bg] การออกเสียง : Финикия 0 โหวต
28/04/2018 Йерусалим [bg] การออกเสียง : Йерусалим 0 โหวต
28/04/2018 ключе [bg] การออกเสียง : ключе 0 โหวต
28/04/2018 сладкарска [bg] การออกเสียง : сладкарска 0 โหวต
28/04/2018 пръстенца [bg] การออกเสียง : пръстенца 0 โหวต
28/04/2018 пътници [bg] การออกเสียง : пътници 0 โหวต
28/04/2018 превкючвам [bg] การออกเสียง : превкючвам 0 โหวต
28/04/2018 света [bg] การออกเสียง : света 0 โหวต
28/04/2018 славеи [bg] การออกเสียง : славеи 0 โหวต
28/04/2018 солна [bg] การออกเสียง : солна 0 โหวต