สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2018 акъл [bg] การออกเสียง : акъл 0 โหวต
22/03/2018 крякане [bg] การออกเสียง : крякане 0 โหวต
22/03/2018 блея [bg] การออกเสียง : блея 0 โหวต
22/03/2018 неработещ [bg] การออกเสียง : неработещ 0 โหวต
21/03/2018 спазване [bg] การออกเสียง : спазване 0 โหวต
19/03/2018 грух [bg] การออกเสียง : грух 0 โหวต
19/03/2018 разкопчавам [bg] การออกเสียง : разкопчавам 0 โหวต
19/03/2018 сплетен [bg] การออกเสียง : сплетен 0 โหวต
19/03/2018 пакетирам [bg] การออกเสียง : пакетирам 0 โหวต
18/03/2018 плезя се [bg] การออกเสียง : плезя се 0 โหวต
18/03/2018 плезя [bg] การออกเสียง : плезя 0 โหวต
18/03/2018 Мемфис [bg] การออกเสียง : Мемфис 0 โหวต
18/03/2018 Розова [bg] การออกเสียง : Розова 0 โหวต
18/03/2018 скокливец [bg] การออกเสียง : скокливец 0 โหวต
18/03/2018 Любляна [bg] การออกเสียง : Любляна 0 โหวต
18/03/2018 Любек [bg] การออกเสียง : Любек 0 โหวต
18/03/2018 тревожи [bg] การออกเสียง : тревожи 0 โหวต
18/03/2018 огорчен [bg] การออกเสียง : огорчен 0 โหวต
16/03/2018 поверяване [bg] การออกเสียง : поверяване 0 โหวต
16/03/2018 доставка [bg] การออกเสียง : доставка 0 โหวต
16/03/2018 пратка [bg] การออกเสียง : пратка 0 โหวต
12/03/2018 ефективен [bg] การออกเสียง : ефективен 0 โหวต
12/03/2018 предупреждавам [bg] การออกเสียง : предупреждавам 0 โหวต
12/03/2018 инфантилен [bg] การออกเสียง : инфантилен 0 โหวต
12/03/2018 юношески [bg] การออกเสียง : юношески 0 โหวต
12/03/2018 разделен [bg] การออกเสียง : разделен 0 โหวต
12/03/2018 сондирам [bg] การออกเสียง : сондирам 0 โหวต
11/03/2018 касис [bg] การออกเสียง : касис 0 โหวต
11/03/2018 задирам [bg] การออกเสียง : задирам 0 โหวต
10/03/2018 предпоследен [bg] การออกเสียง : предпоследен 0 โหวต