สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2016 Каква е цената? [bg] การออกเสียง : Каква е цената? 0 โหวต
17/06/2016 чейндж бюро [bg] การออกเสียง : чейндж бюро 0 โหวต
17/06/2016 Провери в чейндж бюрото [bg] การออกเสียง : Провери в чейндж бюрото 0 โหวต
17/06/2016 С карта или в брой? [bg] การออกเสียง : С карта или в брой? 0 โหวต
17/06/2016 С чек [bg] การออกเสียง : С чек 0 โหวต
17/06/2016 Къде е чекът? [bg] การออกเสียง : Къде е чекът? 0 โหวต
17/06/2016 На изток [bg] การออกเสียง : На изток 0 โหวต
17/06/2016 Това е изток! [bg] การออกเสียง : Това е изток! 0 โหวต
17/06/2016 космически кораб [bg] การออกเสียง : космически кораб 0 โหวต
17/06/2016 Аз включвам GPS-а [bg] การออกเสียง : Аз включвам GPS-а 0 โหวต
17/06/2016 Аз изключвам GPS-а [bg] การออกเสียง : Аз изключвам GPS-а 0 โหวต
17/06/2016 Батерията не е пълна [bg] การออกเสียง : Батерията не е пълна 0 โหวต
17/06/2016 Ще се загубим [bg] การออกเสียง : Ще се загубим 0 โหวต
17/06/2016 загубени в космоса [bg] การออกเสียง : загубени в космоса 0 โหวต
17/06/2016 горе в небето [bg] การออกเสียง : горе в небето 0 โหวต
17/06/2016 където живеят птиците [bg] การออกเสียง : където живеят птиците 0 โหวต
17/06/2016 Аз летя [bg] การออกเสียง : Аз летя 0 โหวต
17/06/2016 без страх [bg] การออกเสียง : без страх 0 โหวต
17/06/2016 загуба в боя [bg] การออกเสียง : загуба в боя 0 โหวต
17/06/2016 Не зная [bg] การออกเสียง : Не зная 0 โหวต
17/06/2016 Не зная какво да кажа [bg] การออกเสียง : Не зная какво да кажа 0 โหวต
17/06/2016 Кажи нещо! [bg] การออกเสียง : Кажи нещо! 0 โหวต
17/06/2016 стъпка напред [bg] การออกเสียง : стъпка напред 0 โหวต
17/06/2016 Приближавам се [bg] การออกเสียง : Приближавам се 0 โหวต
17/06/2016 Приближавам се към теб [bg] การออกเสียง : Приближавам се към теб 0 โหวต
17/06/2016 Ние сме заедно [bg] การออกเสียง : Ние сме заедно 0 โหวต
17/06/2016 Най-вероятно това е хубаво [bg] การออกเสียง : Най-вероятно това е хубаво 0 โหวต
17/06/2016 Къде сме? [bg] การออกเสียง : Къде сме? 0 โหวต
17/06/2016 Аз съм отзад [bg] การออกเสียง : Аз съм отзад 0 โหวต
17/06/2016 Аз съм отляво [bg] การออกเสียง : Аз съм отляво 0 โหวต