สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
01/09/2016 Навън е горещо [bg] การออกเสียง : Навън е горещо 0 โหวต
01/09/2016 предишен втори район [bg] การออกเสียง : предишен втори район 0 โหวต
01/09/2016 странно съобщение [bg] การออกเสียง : странно съобщение 0 โหวต
01/09/2016 Часовникът скача [bg] การออกเสียง : Часовникът скача 0 โหวต
24/08/2016 със сигурност [bg] การออกเสียง : със сигурност 0 โหวต
24/08/2016 повечето цифри [bg] การออกเสียง : повечето цифри 0 โหวต
24/08/2016 Те разрешават [bg] การออกเสียง : Те разрешават 0 โหวต
24/08/2016 личен проблем [bg] การออกเสียง : личен проблем 0 โหวต
24/08/2016 другата страна [bg] การออกเสียง : другата страна 0 โหวต
24/08/2016 от върха [bg] การออกเสียง : от върха 0 โหวต
24/08/2016 Нагласям чаовника [bg] การออกเสียง : Нагласям чаовника 0 โหวต
24/08/2016 Това е преди [bg] การออกเสียง : Това е преди 0 โหวต
24/08/2016 някаква обида [bg] การออกเสียง : някаква обида 0 โหวต
20/06/2016 онзи ден [bg] การออกเสียง : онзи ден 0 โหวต
20/06/2016 Баща ми имаше рожден ден [bg] การออกเสียง : Баща ми имаше рожден ден 0 โหวต
20/06/2016 Вчера беше Нова година [bg] การออกเสียง : Вчера беше Нова година 0 โหวต
20/06/2016 Честита Нова година! [bg] การออกเสียง : Честита Нова година! 0 โหวต
20/06/2016 миналата година [bg] การออกเสียง : миналата година 0 โหวต
20/06/2016 Миналата година беше щастлива [bg] การออกเสียง : Миналата година беше щастлива 0 โหวต
20/06/2016 над очакванията ми [bg] การออกเสียง : над очакванията ми 0 โหวต
20/06/2016 Бях изненадан [bg] การออกเสียง : Бях изненадан 0 โหวต
20/06/2016 приятно изненадан [bg] การออกเสียง : приятно изненадан 0 โหวต
20/06/2016 Изобщо не очаквах това [bg] การออกเสียง : Изобщо не очаквах това 0 โหวต
20/06/2016 Наистина ли? [bg] การออกเสียง : Наистина ли? 0 โหวต
20/06/2016 Новата година [bg] การออกเสียง : Новата година 0 โหวต
20/06/2016 хубави неща [bg] การออกเสียง : хубави неща 0 โหวต
20/06/2016 Отдавна дишам [bg] การออกเสียง : Отдавна дишам 0 โหวต
20/06/2016 Няма омраза [bg] การออกเสียง : Няма омраза 0 โหวต
20/06/2016 Завистта изчезна [bg] การออกเสียง : Завистта изчезна 0 โหวต
20/06/2016 отвъд смъртта [bg] การออกเสียง : отвъд смъртта 0 โหวต