สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
01/06/2017 Дядото ходи по леда [bg] การออกเสียง : Дядото ходи по леда 0 โหวต
11/04/2017 Не мога [bg] การออกเสียง : не мога 0 โหวต
24/02/2017 Полицията иска [bg] การออกเสียง : Полицията иска 0 โหวต
24/02/2017 В петък танцувам [bg] การออกเสียง : В петък танцувам 0 โหวต
24/02/2017 Човекът е беден [bg] การออกเสียง : Човекът е беден 0 โหวต
24/02/2017 Човекът е гладен [bg] การออกเสียง : Човекът е гладен 0 โหวต
24/02/2017 гол човек [bg] การออกเสียง : гол човек 0 โหวต
24/02/2017 спешна помощ [bg] การออกเสียง : спешна помощ 0 โหวต
24/02/2017 къса улица [bg] การออกเสียง : къса улица 0 โหวต
24/02/2017 Няма лекарства [bg] การออกเสียง : Няма лекарства 0 โหวต
24/02/2017 грозна шапка [bg] การออกเสียง : грозна шапка 0 โหวต
24/02/2017 Бабата му пее [bg] การออกเสียง : Бабата му пее 0 โหวต
24/02/2017 Купувам чорапи [bg] การออกเสียง : Купувам чорапи 0 โหวต
24/02/2017 Тя му пее тихо [bg] การออกเสียง : Тя му пее тихо 0 โหวต
24/02/2017 Бабата е щастлива [bg] การออกเสียง : Бабата е щастлива 0 โหวต
24/02/2017 Всеки знае [bg] การออกเสียง : Всеки знае 0 โหวต
16/12/2016 истинско щастие [bg] การออกเสียง : истинско щастие 0 โหวต
16/12/2016 Разбира се [bg] การออกเสียง : Разбира се 0 โหวต
16/12/2016 прекалено рано [bg] การออกเสียง : прекалено рано 0 โหวต
16/12/2016 зелени като трева [bg] การออกเสียง : зелени като трева 0 โหวต
17/10/2016 Седя в Китай [bg] การออกเสียง : Седя в Китай 0 โหวต
01/09/2016 няколко части [bg] การออกเสียง : няколко части 0 โหวต
01/09/2016 повече кръгове [bg] การออกเสียง : повече кръгове 0 โหวต
01/09/2016 кръг около света [bg] การออกเสียง : кръг около света 0 โหวต
01/09/2016 Да обиколим света! [bg] การออกเสียง : Да обиколим света! 0 โหวต
01/09/2016 Аз съм онзи [bg] การออกเสียง : Аз съм онзи 0 โหวต
01/09/2016 Аз подарявам ризи [bg] การออกเสียง : Аз подарявам ризи 0 โหวต
01/09/2016 Следващият затворник! [bg] การออกเสียง : Следващият затворник! 0 โหวต
01/09/2016 Аз подарявам на правителството [bg] การออกเสียง : Аз подарявам на правителството 0 โหวต
01/09/2016 Аз не съм луд [bg] การออกเสียง : Аз не съм луд 0 โหวต