สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
03/10/2017 Къде е съблекалнята? [bg] การออกเสียง : Къде е съблекалнята? 0 โหวต
03/10/2017 Може ли да намерите номера на сметката ми? [bg] การออกเสียง : Може ли да намерите номера на сметката ми? 0 โหวต
03/10/2017 За теб добре ли е? [bg] การออกเสียง : За теб добре ли е? 1 โหวต
03/10/2017 Мога ли да седна? [bg] การออกเสียง : Мога ли да седна? 0 โหวต
03/10/2017 Каква е цената на билета? [bg] การออกเสียง : Каква е цената на билета? 0 โหวต
03/10/2017 талантлив уличен певец [bg] การออกเสียง : талантлив уличен певец 0 โหวต
03/10/2017 Селото живее нов живот [bg] การออกเสียง : Селото живее нов живот 0 โหวต
03/10/2017 бавно като охлюв [bg] การออกเสียง : бавно като охлюв 0 โหวต
03/10/2017 история на света [bg] การออกเสียง : история на света 0 โหวต
03/10/2017 мокър март [bg] การออกเสียง : мокър март 0 โหวต
03/10/2017 студен януари [bg] การออกเสียง : студен януари 0 โหวต
03/10/2017 Облаците закриват слънцето [bg] การออกเสียง : Облаците закриват слънцето 0 โหวต
03/10/2017 пейка в парка [bg] การออกเสียง : пейка в парка 0 โหวต
03/10/2017 краят на света [bg] การออกเสียง : краят на света 0 โหวต
03/10/2017 Кучето гони котката [bg] การออกเสียง : Кучето гони котката 0 โหวต
03/10/2017 талантлив певец [bg] การออกเสียง : талантлив певец 0 โหวต
03/10/2017 Зима е [bg] การออกเสียง : Зима е 0 โหวต
03/10/2017 бял сняг [bg] การออกเสียง : бял сняг 0 โหวต
03/10/2017 Топката лети бързо [bg] การออกเสียง : Топката лети бързо 0 โหวต
03/10/2017 снежна топка [bg] การออกเสียง : снежна топка 0 โหวต
03/10/2017 Той пише книга [bg] การออกเสียง : Той пише книга 0 โหวต
03/10/2017 Жената е майка [bg] การออกเสียง : Жената е майка 0 โหวต
03/10/2017 Те купуват книги [bg] การออกเสียง : Те купуват книги 0 โหวต
03/10/2017 ниско подстригана трева [bg] การออกเสียง : ниско подстригана трева 0 โหวต
03/10/2017 Навсякъде по света [bg] การออกเสียง : Навсякъде по света 0 โหวต
01/10/2017 Вали сняг [bg] การออกเสียง : Вали сняг 0 โหวต
01/10/2017 Децата четат книги [bg] การออกเสียง : Децата четат книги 0 โหวต
01/10/2017 Тя свири на пиано [bg] การออกเสียง : Тя свири на пиано 0 โหวต
01/10/2017 Майката обича децата си [bg] การออกเสียง : Майката обича децата си 0 โหวต
01/10/2017 розово прасеце [bg] การออกเสียง : розово прасеце 0 โหวต