สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/09/2020 почистващ препарат [bg] การออกเสียง : почистващ препарат 0 โหวต
20/09/2020 кърпа за почистване [bg] การออกเสียง : кърпа за почистване 0 โหวต
20/09/2020 кошче за хартиени отпадъци [bg] การออกเสียง : кошче за хартиени отпадъци 0 โหวต
20/09/2020 калкулатор [bg] การออกเสียง : калкулатор 0 โหวต
20/09/2020 острилка [bg] การออกเสียง : острилка 0 โหวต
20/09/2020 комплект за шиене [bg] การออกเสียง : комплект за шиене 0 โหวต
20/09/2020 карфица [bg] การออกเสียง : карфица 0 โหวต
20/09/2020 игла за шиене [bg] การออกเสียง : игла за шиене 0 โหวต
20/09/2020 безопасна игла [bg] การออกเสียง : безопасна игла 0 โหวต
20/09/2020 Съседите [bg] การออกเสียง : Съседите 0 โหวต
20/09/2020 слънчице [bg] การออกเสียง : слънчице 0 โหวต
20/09/2020 материал [bg] การออกเสียง : материал 0 โหวต
20/09/2020 сам самичък [bg] การออกเสียง : сам самичък 0 โหวต
20/08/2020 типаж [bg] การออกเสียง : типаж 0 โหวต
20/08/2020 персонаж [bg] การออกเสียง : персонаж 0 โหวต
20/08/2020 шантав [bg] การออกเสียง : шантав 0 โหวต
20/08/2020 събудя [bg] การออกเสียง : събудя 0 โหวต
20/08/2020 герой [bg] การออกเสียง : герой 0 โหวต
09/08/2020 изсмивам се [bg] การออกเสียง : изсмивам се 0 โหวต
09/08/2020 скицирам [bg] การออกเสียง : скицирам 0 โหวต
04/08/2020 бия се [bg] การออกเสียง : бия се 0 โหวต
04/08/2020 съвпадам [bg] การออกเสียง : съвпадам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам [bg] การออกเสียง : припокривам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам се [bg] การออกเสียง : припокривам се 0 โหวต
04/08/2020 не знаеш колко много те обичам [bg] การออกเสียง : не знаеш колко много те обичам 0 โหวต
04/08/2020 разлагам се [bg] การออกเสียง : разлагам се 0 โหวต
02/08/2020 Панаирът [bg] การออกเสียง : Панаирът 0 โหวต
02/08/2020 въглища [bg] การออกเสียง : въглища 0 โหวต
02/08/2020 инсинуирам [bg] การออกเสียง : инсинуирам 0 โหวต
01/08/2020 седимент [bg] การออกเสียง : седимент 0 โหวต