สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/08/2020 типаж [bg] การออกเสียง : типаж 0 โหวต
20/08/2020 персонаж [bg] การออกเสียง : персонаж 0 โหวต
20/08/2020 шантав [bg] การออกเสียง : шантав 0 โหวต
20/08/2020 събудя [bg] การออกเสียง : събудя 0 โหวต
20/08/2020 герой [bg] การออกเสียง : герой 0 โหวต
09/08/2020 изсмивам се [bg] การออกเสียง : изсмивам се 0 โหวต
09/08/2020 скицирам [bg] การออกเสียง : скицирам 0 โหวต
04/08/2020 бия се [bg] การออกเสียง : бия се 0 โหวต
04/08/2020 съвпадам [bg] การออกเสียง : съвпадам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам [bg] การออกเสียง : припокривам 0 โหวต
04/08/2020 припокривам се [bg] การออกเสียง : припокривам се 0 โหวต
04/08/2020 не знаеш колко много те обичам [bg] การออกเสียง : не знаеш колко много те обичам 0 โหวต
04/08/2020 разлагам се [bg] การออกเสียง : разлагам се 0 โหวต
02/08/2020 Панаирът [bg] การออกเสียง : Панаирът 0 โหวต
02/08/2020 въглища [bg] การออกเสียง : въглища 0 โหวต
02/08/2020 инсинуирам [bg] การออกเสียง : инсинуирам 0 โหวต
01/08/2020 седимент [bg] การออกเสียง : седимент 0 โหวต
25/07/2020 демонстрирам [bg] การออกเสียง : демонстрирам 0 โหวต
25/07/2020 форсирам [bg] การออกเสียง : форсирам 0 โหวต
25/07/2020 организирам се [bg] การออกเสียง : организирам се 0 โหวต
25/07/2020 комбинация [bg] การออกเสียง : комбинация 0 โหวต
24/07/2020 обвиващ [bg] การออกเสียง : обвиващ 0 โหวต
24/07/2020 обвиващо [bg] การออกเสียง : обвиващо 0 โหวต
24/07/2020 покриващо [bg] การออกเสียง : покриващо 0 โหวต
24/07/2020 изглеждащ [bg] การออกเสียง : изглеждащ 0 โหวต
24/07/2020 напълнея [bg] การออกเสียง : напълнея 0 โหวต
24/07/2020 олигарх [bg] การออกเสียง : олигарх 0 โหวต
24/07/2020 непълен [bg] การออกเสียง : непълен 0 โหวต
20/07/2020 подлъган съм [bg] การออกเสียง : подлъган съм 0 โหวต
20/07/2020 Откриваме [bg] การออกเสียง : Откриваме 0 โหวต