สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
14/06/2019 паричен превод [bg] การออกเสียง : паричен превод 0 โหวต
06/01/2018 последно весело изречение [bg] การออกเสียง : последно весело изречение 0 โหวต
06/01/2018 Преебаха ме [bg] การออกเสียง : Преебаха ме 0 โหวต
08/11/2017 Аз съм от София, България. [bg] การออกเสียง : Аз съм от София, България. 0 โหวต
08/11/2017 Позволявате ли? [bg] การออกเสียง : Позволявате ли? 0 โหวต
08/11/2017 излезте по изход 1 [bg] การออกเสียง : излезте по изход 1 0 โหวต
08/11/2017 Ще се видим [bg] การออกเสียง : Ще се видим 0 โหวต
08/11/2017 Как сте? [bg] การออกเสียง : Как сте? 0 โหวต
08/11/2017 Благодаря много [bg] การออกเสียง : Благодаря много 0 โหวต
03/10/2017 вкусни гъби [bg] การออกเสียง : вкусни гъби 0 โหวต
03/10/2017 ядене с гъби [bg] การออกเสียง : ядене с гъби 0 โหวต
03/10/2017 историята на семейството [bg] การออกเสียง : историята на семейството 0 โหวต
03/10/2017 Старият човек играе [bg] การออกเสียง : Старият човек играе 0 โหวต
03/10/2017 Те се смеят [bg] การออกเสียง : Те се смеят 0 โหวต
03/10/2017 Хората гледат филми [bg] การออกเสียง : Хората гледат филми 0 โหวต
03/10/2017 една голяма книжарница [bg] การออกเสียง : една голяма книжарница 0 โหวต
03/10/2017 Бащата е този писател. [bg] การออกเสียง : Бащата е този писател. 0 โหวต
03/10/2017 Семейството се разхожда. [bg] การออกเสียง : Семейството се разхожда. 0 โหวต
03/10/2017 всяка неделя [bg] การออกเสียง : всяка неделя 0 โหวต
03/10/2017 спокоен баща [bg] การออกเสียง : спокоен баща 0 โหวต
03/10/2017 Тя свири на пиано. [bg] การออกเสียง : Тя свири на пиано. 0 โหวต
03/10/2017 дебела майка [bg] การออกเสียง : дебела майка 0 โหวต
03/10/2017 Те купуват книги. [bg] การออกเสียง : Те купуват книги. 0 โหวต
03/10/2017 техните родители [bg] การออกเสียง : техните родители 0 โหวต
03/10/2017 Децата четат книги. [bg] การออกเสียง : Децата четат книги. 0 โหวต
03/10/2017 книга за деца [bg] การออกเสียง : книга за деца 0 โหวต
03/10/2017 Той пише книга. [bg] การออกเสียง : Той пише книга. 0 โหวต
03/10/2017 нова книга [bg] การออกเสียง : нова книга 0 โหวต
03/10/2017 един интересен писател [bg] การออกเสียง : един интересен писател 0 โหวต
03/10/2017 интересен писател [bg] การออกเสียง : интересен писател 0 โหวต