สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
05/10/2017 усъвършенствам се [bg] การออกเสียง : усъвършенствам се 0 โหวต
05/10/2017 раззеленявам се [bg] การออกเสียง : раззеленявам се 0 โหวต
05/10/2017 надървям се [bg] การออกเสียง : надървям се 0 โหวต
05/10/2017 надървям [bg] การออกเสียง : надървям 0 โหวต
03/10/2017 Оса [bg] การออกเสียง : Оса 0 โหวต
01/10/2017 розова вода [bg] การออกเสียง : розова вода 0 โหวต
28/09/2017 пребивам се [bg] การออกเสียง : пребивам се 0 โหวต
28/09/2017 пребивам [bg] การออกเสียง : пребивам 0 โหวต
27/09/2017 пикая [bg] การออกเสียง : пикая 0 โหวต
27/09/2017 бръсна [bg] การออกเสียง : бръсна 0 โหวต
27/09/2017 бръсна се [bg] การออกเสียง : бръсна се 0 โหวต
27/09/2017 преобличам [bg] การออกเสียง : преобличам 0 โหวต
27/09/2017 преобличам се [bg] การออกเสียง : преобличам се 0 โหวต
27/09/2017 реша [bg] การออกเสียง : реша 0 โหวต
27/09/2017 сресвам [bg] การออกเสียง : сресвам 0 โหวต
27/09/2017 сресвам се [bg] การออกเสียง : сресвам се 0 โหวต
25/09/2017 прегъвам [bg] การออกเสียง : прегъвам 0 โหวต
12/09/2017 кънка [bg] การออกเสียง : кънка 0 โหวต
12/09/2017 прогноза [bg] การออกเสียง : прогноза 0 โหวต
12/09/2017 предвиждане [bg] การออกเสียง : предвиждане 0 โหวต
12/09/2017 репортаж [bg] การออกเสียง : репортаж 0 โหวต
03/09/2017 петарка [bg] การออกเสียง : петарка 0 โหวต
15/08/2017 разточвам [bg] การออกเสียง : разточвам 0 โหวต
15/08/2017 натам [bg] การออกเสียง : натам 0 โหวต
15/08/2017 пакостя [bg] การออกเสียง : пакостя 0 โหวต
15/08/2017 донесение [bg] การออกเสียง : донесение 0 โหวต
15/08/2017 изправен съм [bg] การออกเสียง : изправен съм 0 โหวต
15/08/2017 касае [bg] การออกเสียง : касае 0 โหวต
15/08/2017 касае се [bg] การออกเสียง : касае се 0 โหวต
15/08/2017 неподвижен съм [bg] การออกเสียง : неподвижен съм 0 โหวต