สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/07/2017 акроним [bg] การออกเสียง : акроним 0 โหวต
20/07/2017 ремарке [bg] การออกเสียง : ремарке 0 โหวต
19/07/2017 самият [bg] การออกเสียง : самият 0 โหวต
14/07/2017 информиран съм [bg] การออกเสียง : информиран съм 0 โหวต
14/07/2017 лично [bg] การออกเสียง : лично 0 โหวต
14/07/2017 кален (кал`ен) [bg] การออกเสียง : кален (кал`ен) 0 โหวต
14/07/2017 стабилен [bg] การออกเสียง : стабилен 0 โหวต
14/07/2017 половинчат [bg] การออกเสียง : половинчат 0 โหวต
14/07/2017 струговам [bg] การออกเสียง : струговам 0 โหวต
14/07/2017 зайче [bg] การออกเสียง : зайче 0 โหวต
14/07/2017 снимам [bg] การออกเสียง : снимам 0 โหวต
14/07/2017 девойче [bg] การออกเสียง : девойче 0 โหวต
12/07/2017 шунка [bg] การออกเสียง : шунка 0 โหวต
12/07/2017 струвам [bg] การออกเสียง : струвам 0 โหวต
12/07/2017 разменям [bg] การออกเสียง : разменям 0 โหวต
12/07/2017 или [bg] การออกเสียง : или 0 โหวต
10/07/2017 по-късно [bg] การออกเสียง : по-късно 0 โหวต
06/07/2017 разхлабен [bg] การออกเสียง : разхлабен 0 โหวต
04/07/2017 пера [bg] การออกเสียง : пера 0 โหวต
04/07/2017 стриктен [bg] การออกเสียง : стриктен 0 โหวต
03/07/2017 помитам [bg] การออกเสียง : помитам 0 โหวต
29/06/2017 строшен [bg] การออกเสียง : строшен 0 โหวต
29/06/2017 капнал [bg] การออกเสียง : капнал 0 โหวต
16/06/2017 отминал [bg] การออกเสียง : отминал 0 โหวต
14/06/2017 по-добър [bg] การออกเสียง : по-добър 0 โหวต
13/06/2017 смъди [bg] การออกเสียง : смъди 0 โหวต
13/06/2017 пари (п`ари) [bg] การออกเสียง : пари (п`ари) 0 โหวต
13/06/2017 паря [bg] การออกเสียง : паря 0 โหวต
13/06/2017 смъдя [bg] การออกเสียง : смъдя 0 โหวต
13/06/2017 лютя [bg] การออกเสียง : лютя 0 โหวต