สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
12/07/2017 или [bg] การออกเสียง : или 0 โหวต
10/07/2017 по-късно [bg] การออกเสียง : по-късно 0 โหวต
06/07/2017 разхлабен [bg] การออกเสียง : разхлабен 0 โหวต
04/07/2017 пера [bg] การออกเสียง : пера 0 โหวต
04/07/2017 стриктен [bg] การออกเสียง : стриктен 0 โหวต
03/07/2017 помитам [bg] การออกเสียง : помитам 0 โหวต
29/06/2017 строшен [bg] การออกเสียง : строшен 0 โหวต
29/06/2017 капнал [bg] การออกเสียง : капнал 0 โหวต
16/06/2017 отминал [bg] การออกเสียง : отминал 0 โหวต
14/06/2017 по-добър [bg] การออกเสียง : по-добър 0 โหวต
13/06/2017 смъди [bg] การออกเสียง : смъди 0 โหวต
13/06/2017 пари (п`ари) [bg] การออกเสียง : пари (п`ари) 0 โหวต
13/06/2017 паря [bg] การออกเสียง : паря 0 โหวต
13/06/2017 смъдя [bg] การออกเสียง : смъдя 0 โหวต
13/06/2017 лютя [bg] การออกเสียง : лютя 0 โหวต
13/06/2017 ранен (р`анен) [bg] การออกเสียง : ранен (р`анен) 0 โหวต
13/06/2017 варя (вар`я) [bg] การออกเสียง : варя (вар`я) 0 โหวต
13/06/2017 покачвам се [bg] การออกเสียง : покачвам се 0 โหวต
08/06/2017 пострадал [bg] การออกเสียง : пострадал 0 โหวต
08/06/2017 симулант [bg] การออกเสียง : симулант 0 โหวต
07/06/2017 тупуркане [bg] การออกเสียง : тупуркане 0 โหวต
07/06/2017 оневиняам [bg] การออกเสียง : оневиняам 0 โหวต
05/06/2017 сключвам [bg] การออกเสียง : сключвам 0 โหวต
05/06/2017 стъписвам [bg] การออกเสียง : стъписвам 0 โหวต
05/06/2017 лелка [bg] การออกเสียง : лелка 0 โหวต
05/06/2017 шик [bg] การออกเสียง : шик 0 โหวต
05/06/2017 страхотно [bg] การออกเสียง : страхотно 0 โหวต
05/06/2017 върхът [bg] การออกเสียง : върхът 0 โหวต
04/06/2017 пръчица [bg] การออกเสียง : пръчица 0 โหวต
01/06/2017 вярвам си [bg] การออกเสียง : вярвам си 0 โหวต