สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
15/08/2017 натам [bg] การออกเสียง : натам 0 โหวต
15/08/2017 пакостя [bg] การออกเสียง : пакостя 0 โหวต
15/08/2017 донесение [bg] การออกเสียง : донесение 0 โหวต
15/08/2017 изправен съм [bg] การออกเสียง : изправен съм 0 โหวต
15/08/2017 касае [bg] การออกเสียง : касае 0 โหวต
15/08/2017 касае се [bg] การออกเสียง : касае се 0 โหวต
15/08/2017 неподвижен съм [bg] การออกเสียง : неподвижен съм 0 โหวต
15/08/2017 показание [bg] การออกเสียง : показание 0 โหวต
15/08/2017 природен [bg] การออกเสียง : природен 0 โหวต
15/08/2017 продавачка [bg] การออกเสียง : продавачка 0 โหวต
15/08/2017 разяснявам [bg] การออกเสียง : разяснявам 0 โหวต
15/08/2017 фамилия [bg] การออกเสียง : фамилия 0 โหวต
15/08/2017 функционирам [bg] การออกเสียง : функционирам 0 โหวต
15/08/2017 чувствам се [bg] การออกเสียง : чувствам се 0 โหวต
15/08/2017 фиксиран [bg] การออกเสียง : фиксиран 0 โหวต
03/08/2017 същински [bg] การออกเสียง : същински 0 โหวต
03/08/2017 значителен [bg] การออกเสียง : значителен 0 โหวต
03/08/2017 посочвам [bg] การออกเสียง : посочвам 0 โหวต
03/08/2017 най-накрая [bg] การออกเสียง : най-накрая 0 โหวต
03/08/2017 по-точно [bg] การออกเสียง : по-точно 0 โหวต
03/08/2017 разрошвам се [bg] การออกเสียง : разрошвам се 0 โหวต
03/08/2017 наденичка [bg] การออกเสียง : наденичка 0 โหวต
03/08/2017 бракма [bg] การออกเสียง : бракма 0 โหวต
28/07/2017 разноски [bg] การออกเสียง : разноски 0 โหวต
27/07/2017 развлечение [bg] การออกเสียง : развлечение 0 โหวต
27/07/2017 локация [bg] การออกเสียง : локация 0 โหวต
27/07/2017 инстанция [bg] การออกเสียง : инстанция 0 โหวต
27/07/2017 параграф [bg] การออกเสียง : параграф 0 โหวต
25/07/2017 принтер [bg] การออกเสียง : принтер 0 โหวต
25/07/2017 немислимо [bg] การออกเสียง : немислимо 0 โหวต