สมาชิก:

i100

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ i100

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี การออกเสียง ข้อมูล
14/06/2019 паричен превод [bg] การออกเสียง : паричен превод 0 โหวต
01/10/2017 Навсякъде по света [bg] การออกเสียง : Навсякъде по света 0 โหวต