ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/10/2010 istočna [bs] การออกเสียงคำว่า istočna คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Oštra [bs] การออกเสียงคำว่า Oštra คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Istočni [bs] การออกเสียงคำว่า Istočni คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 stari [bs] การออกเสียงคำว่า stari คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Osmaci [bs] การออกเสียงคำว่า Osmaci คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Milići [bs] การออกเสียงคำว่า Milići คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 istočnо [bs] การออกเสียงคำว่า istočnо คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Široki [bs] การออกเสียงคำว่า Široki คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] การออกเสียงคำว่า Foča Ustikolina คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Erna [bs] การออกเสียงคำว่า Erna คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Sanski [bs] การออกเสียงคำว่า Sanski คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Teočak [bs] การออกเสียงคำว่า Teočak คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 kackavalja [bs] การออกเสียงคำว่า kackavalja คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Čelić [bs] การออกเสียงคำว่า Čelić คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Vakuf [bs] การออกเสียงคำว่า Vakuf คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 adis [bs] การออกเสียงคำว่า adis คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 merhaba [bs] การออกเสียงคำว่า merhaba คะแนนโหวต -1 คะแนน
12/10/2010 Upomoć! [bs] การออกเสียงคำว่า Upomoć! คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] การออกเสียงคำว่า Sretan Vaskrs! คะแนนโหวต 0 คะแนน