ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/05/2009 Les Invalides [fr] การออกเสียงคำว่า Les Invalides คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] การออกเสียงคำว่า Le Roi Lion คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 fier [fr] การออกเสียงคำว่า fier คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] การออกเสียงคำว่า Où habitez-vous ? คะแนนโหวต 2 คะแนน
17/05/2009 Clément [fr] การออกเสียงคำว่า Clément คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] การออกเสียงคำว่า Clémence Poésy คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 Clé [fr] การออกเสียงคำว่า Clé คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 Nationaux [fr] การออกเสียงคำว่า Nationaux คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 novembre [fr] การออกเสียงคำว่า novembre คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 nouvelle vague [fr] การออกเสียงคำว่า nouvelle vague คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 nouvelle femme [fr] การออกเสียงคำว่า nouvelle femme คะแนนโหวต 3 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] การออกเสียงคำว่า Nouvelle-Zélande คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 nouvelle [fr] การออกเสียงคำว่า nouvelle คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 nouveau [fr] การออกเสียงคำว่า nouveau คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 nous voudrons [fr] การออกเสียงคำว่า nous voudrons คะแนนโหวต -1 คะแนน
17/05/2009 nous nous appelons [fr] การออกเสียงคำว่า nous nous appelons คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 nous avons [fr] การออกเสียงคำว่า nous avons คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 nous [fr] การออกเสียงคำว่า nous คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 nourriture [fr] การออกเสียงคำว่า nourriture คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 notre sucre [fr] การออกเสียงคำว่า notre sucre คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 second [fr] การออกเสียงคำว่า second คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 bombardier [fr] การออกเสียงคำว่า bombardier คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 cuillière [fr] การออกเสียงคำว่า cuillière คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 Le Point [fr] การออกเสียงคำว่า Le Point คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/05/2009 nombreuse [fr] การออกเสียงคำว่า nombreuse คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 noix [fr] การออกเสียงคำว่า noix คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 noisette [fr] การออกเสียงคำว่า noisette คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 Avène [fr] การออกเสียงคำว่า Avène คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/05/2009 avouer [fr] การออกเสียงคำว่า avouer คะแนนโหวต 1 คะแนน
17/05/2009 avons besoin [fr] การออกเสียงคำว่า avons besoin คะแนนโหวต 0 คะแนน