ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/05/2009 Les Invalides [fr] Les Invalides การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] Le Roi Lion การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 fier [fr] fier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] Où habitez-vous ? การออกเสียง 2คะแนนโหวต
17/05/2009 Clément [fr] Clément การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Clé [fr] Clé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Nationaux [fr] Nationaux การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 novembre [fr] novembre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 nouvelle vague [fr] nouvelle vague การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 nouvelle femme [fr] nouvelle femme การออกเสียง 3คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] Nouvelle-Zélande การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 nouvelle [fr] nouvelle การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 nouveau [fr] nouveau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 nous voudrons [fr] nous voudrons การออกเสียง -1คะแนนโหวต
17/05/2009 nous nous appelons [fr] nous nous appelons การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 nous avons [fr] nous avons การออกเสียง 4คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 nous [fr] nous การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 nourriture [fr] nourriture การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 notre sucre [fr] notre sucre การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 second [fr] second การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 bombardier [fr] bombardier การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 cuillière [fr] cuillière การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Le Point [fr] Le Point การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
17/05/2009 nombreuse [fr] nombreuse การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 noix [fr] noix การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 noisette [fr] noisette การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 Avène [fr] Avène การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/05/2009 avouer [fr] avouer การออกเสียง 1คะแนนโหวต
17/05/2009 avons besoin [fr] avons besoin การออกเสียง 0คะแนนโหวต