สมาชิก:

hsaietz

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ hsaietz

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/06/2014 fiskefilet [da] การออกเสียง : fiskefilet 0 โหวต
03/06/2014 at være tørstig [da] การออกเสียง : at være tørstig 0 โหวต
03/06/2014 døgnet [da] การออกเสียง : døgnet 0 โหวต
03/06/2014 dets [da] การออกเสียง : dets 0 โหวต
03/06/2014 kronesedler [da] การออกเสียง : kronesedler 0 โหวต
03/06/2014 adgange [da] การออกเสียง : adgange 0 โหวต
03/06/2014 adopterer [da] การออกเสียง : adopterer 0 โหวต
03/06/2014 adopteret [da] การออกเสียง : adopteret 0 โหวต
03/06/2014 adresser [da] การออกเสียง : adresser 0 โหวต
03/06/2014 ændrer [da] การออกเสียง : ændrer 0 โหวต
03/06/2014 har ændret [da] การออกเสียง : har ændret 0 โหวต
03/06/2014 afgået [da] การออกเสียง : afgået 0 โหวต
03/06/2014 aftaler [da] การออกเสียง : aftaler 0 โหวต
03/06/2014 aftener [da] การออกเสียง : aftener 0 โหวต
03/06/2014 kødædende [da] การออกเสียง : kødædende 0 โหวต
03/06/2014 hvidhed [da] การออกเสียง : hvidhed 0 โหวต
03/06/2014 talrig [da] การออกเสียง : talrig 0 โหวต
03/06/2014 et dansk skib [da] การออกเสียง : et dansk skib 0 โหวต
03/06/2014 vidtspændende [da] การออกเสียง : vidtspændende 0 โหวต
03/06/2014 tavs [da] การออกเสียง : tavs 0 โหวต
03/06/2014 en ansat [da] การออกเสียง : en ansat 1 โหวต
03/06/2014 en fremmed [da] การออกเสียง : en fremmed 0 โหวต
03/06/2014 en voksen [da] การออกเสียง : en voksen 0 โหวต
03/06/2014 britisk [da] การออกเสียง : britisk 0 โหวต
03/06/2014 briter [da] การออกเสียง : briter 0 โหวต
03/06/2014 estlænder [da] การออกเสียง : estlænder 0 โหวต
03/06/2014 finner [da] การออกเสียง : finner 0 โหวต
03/06/2014 europæer [da] การออกเสียง : europæer 0 โหวต
03/06/2014 synes godt om [da] การออกเสียง : synes godt om 0 โหวต
03/06/2014 elvte [da] การออกเสียง : elvte 0 โหวต