ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] การออกเสียงคำว่า Louisa Bojesen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Tærsbøl [da] การออกเสียงคำว่า Tærsbøl คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Delft [da] การออกเสียงคำว่า Delft คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] การออกเสียงคำว่า Kaspar Kaae คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Greven [da] การออกเสียงคำว่า Greven คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] การออกเสียงคำว่า Naturligvis ikke! คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 snoren [da] การออกเสียงคำว่า snoren คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Assam-te [da] การออกเสียงคำว่า Assam-te คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Earl Grey [da] การออกเสียงคำว่า Earl Grey คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Steffensen [da] การออกเสียงคำว่า Steffensen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Lauritsen [da] การออกเสียงคำว่า Lauritsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Kjeldsen [da] การออกเสียงคำว่า Kjeldsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 bak [da] การออกเสียงคำว่า bak คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Villadsen [da] การออกเสียงคำว่า Villadsen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Damgaard [da] การออกเสียงคำว่า Damgaard คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Iversen [da] การออกเสียงคำว่า Iversen คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 hotel [da] การออกเสียงคำว่า hotel คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 mærkede [da] การออกเสียงคำว่า mærkede คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 Effekt [da] การออกเสียงคำว่า Effekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 effekter [da] การออกเสียงคำว่า effekter คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 foreninger [da] การออกเสียงคำว่า foreninger คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 introduktion [da] การออกเสียงคำว่า introduktion คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 priser [da] การออกเสียงคำว่า priser คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/02/2015 ben [da] การออกเสียงคำว่า ben คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 imedens [da] การออกเสียงคำว่า imedens คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 legesager [da] การออกเสียงคำว่า legesager คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 klods [da] การออกเสียงคำว่า klods คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] การออกเสียงคำว่า Ole Lynggaard คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 Wedersøe [da] การออกเสียงคำว่า Wedersøe คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/08/2014 klaret [da] การออกเสียงคำว่า klaret คะแนนโหวต 0 คะแนน