สมาชิก:

hsaietz

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ hsaietz

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/02/2015 Louisa Bojesen [da] การออกเสียง : Louisa Bojesen 0 โหวต
22/02/2015 Tærsbøl [da] การออกเสียง : Tærsbøl 0 โหวต
22/02/2015 Delft [da] การออกเสียง : Delft 0 โหวต
22/02/2015 Kaspar Kaae [da] การออกเสียง : Kaspar Kaae 0 โหวต
22/02/2015 Greven [da] การออกเสียง : Greven 0 โหวต
22/02/2015 Naturligvis ikke! [da] การออกเสียง : Naturligvis ikke! 0 โหวต
22/02/2015 snoren [da] การออกเสียง : snoren 0 โหวต
22/02/2015 Assam-te [da] การออกเสียง : Assam-te 0 โหวต
22/02/2015 Earl Grey [da] การออกเสียง : Earl Grey 0 โหวต
22/02/2015 Steffensen [da] การออกเสียง : Steffensen 0 โหวต
22/02/2015 Lauritsen [da] การออกเสียง : Lauritsen 0 โหวต
22/02/2015 Kjeldsen [da] การออกเสียง : Kjeldsen 0 โหวต
22/02/2015 bak [da] การออกเสียง : bak 0 โหวต
22/02/2015 Villadsen [da] การออกเสียง : Villadsen 0 โหวต
22/02/2015 Damgaard [da] การออกเสียง : Damgaard 0 โหวต
22/02/2015 Iversen [da] การออกเสียง : Iversen 0 โหวต
22/02/2015 hotel [da] การออกเสียง : hotel 0 โหวต
22/02/2015 mærkede [da] การออกเสียง : mærkede 0 โหวต
22/02/2015 Effekt [da] การออกเสียง : Effekt 0 โหวต
22/02/2015 effekter [da] การออกเสียง : effekter 0 โหวต
22/02/2015 foreninger [da] การออกเสียง : foreninger 0 โหวต
22/02/2015 introduktion [da] การออกเสียง : introduktion 0 โหวต
22/02/2015 priser [da] การออกเสียง : priser 0 โหวต
22/02/2015 ben [da] การออกเสียง : ben 0 โหวต
11/08/2014 imedens [da] การออกเสียง : imedens 0 โหวต
11/08/2014 legesager [da] การออกเสียง : legesager 0 โหวต
11/08/2014 klods [da] การออกเสียง : klods 0 โหวต
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] การออกเสียง : Ole Lynggaard 0 โหวต
11/08/2014 Wedersøe [da] การออกเสียง : Wedersøe 0 โหวต
11/08/2014 klaret [da] การออกเสียง : klaret 0 โหวต