ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/02/2011 錦味噌 [ja] การออกเสียง : 錦味噌 0 โหวต
22/02/2011 外因 [ja] การออกเสียง : 外因 0 โหวต
22/02/2011 tanomoshi-ko [ja] การออกเสียง : tanomoshi-ko 0 โหวต
22/02/2011 tasukeai [ja] การออกเสียง : tasukeai 0 โหวต
22/02/2011 達成 [ja] การออกเสียง : 達成 0 โหวต
21/02/2011 電気駆動 [ja] การออกเสียง : 電気駆動 0 โหวต
17/02/2011 [ja] การออกเสียง : 木 0 โหวต
17/02/2011 [ja] การออกเสียง : 机 0 โหวต
17/02/2011 椅子 [ja] การออกเสียง : 椅子 0 โหวต
17/02/2011 青じそ [ja] การออกเสียง : 青じそ 0 โหวต
17/02/2011 リモコン [ja] การออกเสียง : リモコン 0 โหวต
16/02/2011 慎重 [ja] การออกเสียง : 慎重 0 โหวต
16/02/2011 酵素 [ja] การออกเสียง : 酵素 0 โหวต
16/02/2011 ポリメラーゼ [ja] การออกเสียง : ポリメラーゼ 0 โหวต
16/02/2011 変異 [ja] การออกเสียง : 変異 0 โหวต
13/02/2011 事業会社 [ja] การออกเสียง : 事業会社 0 โหวต
13/02/2011 円周率 [ja] การออกเสียง : 円周率 0 โหวต
12/02/2011 結構簡単 [ja] การออกเสียง : 結構簡単 0 โหวต
12/02/2011 テレビ [ja] การออกเสียง : テレビ -2 โหวต
12/02/2011 作 (さく) [ja] การออกเสียง : 作 (さく) 0 โหวต