ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/03/2011 ばったもん [ja] การออกเสียง : ばったもん 0 โหวต
09/03/2011 バッタ [ja] การออกเสียง : バッタ 0 โหวต
09/03/2011 [ja] การออกเสียง : 蛙 0 โหวต
09/03/2011 [ja] การออกเสียง : 蛇 0 โหวต
09/03/2011 カマキリ [ja] การออกเสียง : カマキリ 0 โหวต
09/03/2011 カナブン [ja] การออกเสียง : カナブン 0 โหวต
09/03/2011 カタツムリ [ja] การออกเสียง : カタツムリ 0 โหวต
09/03/2011 煎餅 [ja] การออกเสียง : 煎餅 0 โหวต
08/03/2011 お芋さん [ja] การออกเสียง : お芋さん 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 飴ちゃん [ja] การออกเสียง : 飴ちゃん 0 โหวต
08/03/2011 あめ(飴) [ja] การออกเสียง : あめ(飴) 0 โหวต
08/03/2011 ビタミンE [ja] การออกเสียง : ビタミンE 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンA [ja] การออกเสียง : ビタミンA 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンD [ja] การออกเสียง : ビタミンD 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンB [ja] การออกเสียง : ビタミンB 0 โหวต
08/03/2011 ビタミンC [ja] การออกเสียง : ビタミンC 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] การออกเสียง : ビタミン剤 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン [ja] การออกเสียง : ビタミン 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ヘッドホン [ja] การออกเสียง : ヘッドホン 0 โหวต
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] การออกเสียง : ひっしのぱっち 0 โหวต
02/03/2011 島根 (Shimane) [ja] การออกเสียง : 島根 (Shimane) 0 โหวต
28/02/2011 Nakagyo [ja] การออกเสียง : Nakagyo 0 โหวต
28/02/2011 Kamigyo [ja] การออกเสียง : Kamigyo 0 โหวต
24/02/2011 ガスボンベ [ja] การออกเสียง : ガスボンベ 0 โหวต
24/02/2011 卵ボーロ [ja] การออกเสียง : 卵ボーロ 0 โหวต
24/02/2011 葺合 [ja] การออกเสียง : 葺合 0 โหวต
24/02/2011 港島 [ja] การออกเสียง : 港島 0 โหวต
24/02/2011 三宮 [ja] การออกเสียง : 三宮 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/02/2011 クロマチン [ja] การออกเสียง : クロマチン 0 โหวต
24/02/2011 青虫 [ja] การออกเสียง : 青虫 0 โหวต