ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
09/03/2011 ばったもん [ja] การออกเสียงคำว่า ばったもん คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 バッタ [ja] การออกเสียงคำว่า バッタ คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 [ja] การออกเสียงคำว่า 蛙 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 [ja] การออกเสียงคำว่า 蛇 คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 カマキリ [ja] การออกเสียงคำว่า カマキリ คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 カナブン [ja] การออกเสียงคำว่า カナブン คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 カタツムリ [ja] การออกเสียงคำว่า カタツムリ คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/03/2011 煎餅 [ja] การออกเสียงคำว่า 煎餅 คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 お芋さん [ja] การออกเสียงคำว่า お芋さん คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 飴ちゃん [ja] การออกเสียงคำว่า 飴ちゃん คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 あめ(飴) [ja] การออกเสียงคำว่า あめ(飴) คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 ビタミンE [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミンE คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンA [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミンA คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンD [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミンD คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンB [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミンB คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 ビタミンC [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミンC คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミン剤 คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン [ja] การออกเสียงคำว่า ビタミン คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2011 ヘッドホン [ja] การออกเสียงคำว่า ヘッドホン คะแนนโหวต 0 คะแนน
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] การออกเสียงคำว่า ひっしのぱっち คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2011 島根 (Shimane) [ja] การออกเสียงคำว่า 島根 (Shimane) คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2011 Nakagyo [ja] การออกเสียงคำว่า Nakagyo คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/02/2011 Kamigyo [ja] การออกเสียงคำว่า Kamigyo คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 ガスボンベ [ja] การออกเสียงคำว่า ガスボンベ คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 卵ボーロ [ja] การออกเสียงคำว่า 卵ボーロ คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 葺合 [ja] การออกเสียงคำว่า 葺合 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 港島 [ja] การออกเสียงคำว่า 港島 คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 三宮 [ja] การออกเสียงคำว่า 三宮 คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
24/02/2011 クロマチン [ja] การออกเสียงคำว่า クロマチン คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/02/2011 青虫 [ja] การออกเสียงคำว่า 青虫 คะแนนโหวต 0 คะแนน