ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
09/03/2011 ばったもん [ja] ばったもん การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 バッタ [ja] バッタ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 [ja] 蛙 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 [ja] 蛇 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 カマキリ [ja] カマキリ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 カナブン [ja] カナブン การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 カタツムリ [ja] カタツムリ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/03/2011 煎餅 [ja] 煎餅 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 お芋さん [ja] お芋さん การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 飴ちゃん [ja] 飴ちゃん การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 あめ(飴) [ja] あめ(飴) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 ビタミンE [ja] ビタミンE การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンA [ja] ビタミンA การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンD [ja] ビタミンD การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミンB [ja] ビタミンB การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 ビタミンC [ja] ビタミンC การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン剤 [ja] ビタミン剤 การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ビタミン [ja] ビタミン การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
08/03/2011 ヘッドホン [ja] ヘッドホン การออกเสียง 0คะแนนโหวต
08/03/2011 ひっしのぱっち [ja] ひっしのぱっち การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2011 島根 (Shimane) [ja] 島根 (Shimane) การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2011 Nakagyo [ja] Nakagyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/02/2011 Kamigyo [ja] Kamigyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 ガスボンベ [ja] ガスボンベ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 卵ボーロ [ja] 卵ボーロ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 葺合 [ja] 葺合 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 港島 [ja] 港島 การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 三宮 [ja] 三宮 การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
24/02/2011 クロマチン [ja] クロマチン การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/02/2011 青虫 [ja] 青虫 การออกเสียง 0คะแนนโหวต