ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/03/2010 Francisco [es] Francisco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 plaza [es] plaza การออกเสียง -1คะแนนโหวต
24/03/2010 Messi [es] Messi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 a quemarropa [es] a quemarropa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/03/2010 tango [es] tango การออกเสียง 0คะแนนโหวต
20/03/2010 Villena [es] Villena การออกเสียง 0คะแนนโหวต