ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/03/2010 Francisco [es] การออกเสียงคำว่า Francisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 plaza [es] การออกเสียงคำว่า plaza คะแนนโหวต -1 คะแนน
24/03/2010 Messi [es] การออกเสียงคำว่า Messi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 a quemarropa [es] การออกเสียงคำว่า a quemarropa คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/03/2010 tango [es] การออกเสียงคำว่า tango คะแนนโหวต 0 คะแนน
20/03/2010 Villena [es] การออกเสียงคำว่า Villena คะแนนโหวต -1 คะแนน