ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/01/2016 군수공장 [ko] การออกเสียง : 군수공장 0 โหวต
06/01/2016 기술실 [ko] การออกเสียง : 기술실 0 โหวต
06/01/2016 반응로 [ko] การออกเสียง : 반응로 0 โหวต
06/01/2016 항공료 [ko] การออกเสียง : 항공료 0 โหวต
06/01/2016 승진시키다 [ko] การออกเสียง : 승진시키다 0 โหวต
06/01/2016 다녀오겠습니다 [ko] การออกเสียง : 다녀오겠습니다 0 โหวต
06/01/2016 동아리방 [ko] การออกเสียง : 동아리방 0 โหวต
06/01/2016 변장하다 [ko] การออกเสียง : 변장하다 0 โหวต
06/01/2016 케찹 [ko] การออกเสียง : 케찹 0 โหวต
06/01/2016 혐오스럽다 [ko] การออกเสียง : 혐오스럽다 0 โหวต
06/01/2016 볼멘소리 [ko] การออกเสียง : 볼멘소리 0 โหวต
06/01/2016 일어일문과 [ko] การออกเสียง : 일어일문과 0 โหวต
06/01/2016 구독하다 [ko] การออกเสียง : 구독하다 0 โหวต
06/01/2016 구독 [ko] การออกเสียง : 구독 0 โหวต
06/01/2016 코드명 [ko] การออกเสียง : 코드명 0 โหวต
06/01/2016 색종이 [ko] การออกเสียง : 색종이 0 โหวต
06/01/2016 촌평 [ko] การออกเสียง : 촌평 0 โหวต
06/01/2016 높아 [ko] การออกเสียง : 높아 0 โหวต
06/01/2016 잘했다 [ko] การออกเสียง : 잘했다 0 โหวต
06/01/2016 일렉트로닉 [ko] การออกเสียง : 일렉트로닉 0 โหวต
06/01/2016 빈자리 [ko] การออกเสียง : 빈자리 0 โหวต
06/01/2016 보온 [ko] การออกเสียง : 보온 0 โหวต
06/01/2016 뚱뚱한 [ko] การออกเสียง : 뚱뚱한 0 โหวต
06/01/2016 못생긴 [ko] การออกเสียง : 못생긴 0 โหวต
06/01/2016 어려운 [ko] การออกเสียง : 어려운 0 โหวต
06/01/2016 시킵니다 [ko] การออกเสียง : 시킵니다 0 โหวต
06/01/2016 나빠요 [ko] การออกเสียง : 나빠요 0 โหวต
06/01/2016 바빠요 [ko] การออกเสียง : 바빠요 0 โหวต
06/01/2016 꼬박 [ko] การออกเสียง : 꼬박 0 โหวต
06/01/2016 기지개 [ko] การออกเสียง : 기지개 0 โหวต