ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 sáumst [is] sáumst การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eigum [is] eigum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hittast [is] hittast การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 morgun [is] morgun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 meira [is] meira การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 [is] sé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 gemsa [is] gemsa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 úrvalsdeild [is] úrvalsdeild การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 náttúra [is] náttúra การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 mállýska [is] mállýska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 fínt [is] fínt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sæmilegt [is] sæmilegt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 fjandi [is] fjandi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Gangleri [is] Gangleri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hver fjandinn [is] hver fjandinn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ás [is] ás การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 Kristófer [is] Kristófer การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sjáumst [is] sjáumst การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/09/2011 vél [is] vél การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 þáttur [is] þáttur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 kappreið [is] kappreið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hrosshár [is] hrosshár การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 brauðbúð [is] brauðbúð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 glas af vatni [is] glas af vatni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 gróðurhús [is] gróðurhús การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 lík [is] lík การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 nár [is] nár การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2011 kné [is] kné การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 knéfalla [is] knéfalla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 máltíð [is] máltíð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด