ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 sáumst [is] การออกเสียงคำว่า sáumst คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 eigum [is] การออกเสียงคำว่า eigum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hittast [is] การออกเสียงคำว่า hittast คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 morgun [is] การออกเสียงคำว่า morgun คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 meira [is] การออกเสียงคำว่า meira คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 [is] การออกเสียงคำว่า sé คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2011 gemsa [is] การออกเสียงคำว่า gemsa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 úrvalsdeild [is] การออกเสียงคำว่า úrvalsdeild คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 náttúra [is] การออกเสียงคำว่า náttúra คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 mállýska [is] การออกเสียงคำว่า mállýska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 fínt [is] การออกเสียงคำว่า fínt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 sæmilegt [is] การออกเสียงคำว่า sæmilegt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 fjandi [is] การออกเสียงคำว่า fjandi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Gangleri [is] การออกเสียงคำว่า Gangleri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hver fjandinn [is] การออกเสียงคำว่า hver fjandinn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ás [is] การออกเสียงคำว่า ás คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2011 Kristófer [is] การออกเสียงคำว่า Kristófer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 sjáumst [is] การออกเสียงคำว่า sjáumst คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/09/2011 vél [is] การออกเสียงคำว่า vél คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 þáttur [is] การออกเสียงคำว่า þáttur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 kappreið [is] การออกเสียงคำว่า kappreið คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hrosshár [is] การออกเสียงคำว่า hrosshár คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 brauðbúð [is] การออกเสียงคำว่า brauðbúð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 glas af vatni [is] การออกเสียงคำว่า glas af vatni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 gróðurhús [is] การออกเสียงคำว่า gróðurhús คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 lík [is] การออกเสียงคำว่า lík คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 nár [is] การออกเสียงคำว่า nár คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2011 kné [is] การออกเสียงคำว่า kné คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 knéfalla [is] การออกเสียงคำว่า knéfalla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 máltíð [is] การออกเสียงคำว่า máltíð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด