ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 kraftaverk [is] การออกเสียง : kraftaverk 0 โหวต
22/01/2013 margt [is] การออกเสียง : margt 0 โหวต
22/01/2013 fuglahræða [is] การออกเสียง : fuglahræða 0 โหวต
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] การออกเสียง : Þórbergsdóttir 0 โหวต
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] การออกเสียง : Eiðsdóttir 0 โหวต
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] การออกเสียง : Úlfhéðnar 0 โหวต
22/01/2013 Dagbjört [is] การออกเสียง : Dagbjört 0 โหวต
22/01/2013 hamin [is] การออกเสียง : hamin 0 โหวต
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] การออกเสียง : Galdrasýning á Ströndum 0 โหวต
02/10/2011 niðurstaða [is] การออกเสียง : niðurstaða 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 afslöppun [is] การออกเสียง : afslöppun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 verkefni [is] การออกเสียง : verkefni 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 logi [is] การออกเสียง : logi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lóa [is] การออกเสียง : lóa 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þröstur [is] การออกเสียง : þröstur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gaukur [is] การออกเสียง : gaukur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 litningur [is] การออกเสียง : litningur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leðurblaka [is] การออกเสียง : leðurblaka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lítillækkun [is] การออกเสียง : lítillækkun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lýðræði [is] การออกเสียง : lýðræði 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 afþreying [is] การออกเสียง : afþreying 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 einbúi [is] การออกเสียง : einbúi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 granni [is] การออกเสียง : granni 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lærisveinn [is] การออกเสียง : lærisveinn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 klaustur [is] การออกเสียง : klaustur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lénska [is] การออกเสียง : lénska 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lénskipulag [is] การออกเสียง : lénskipulag 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lærdómur [is] การออกเสียง : lærdómur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 samþykki [is] การออกเสียง : samþykki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þjóðsaga [is] การออกเสียง : þjóðsaga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด