ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 auðnin [is] การออกเสียง : auðnin 0 โหวต
22/01/2013 bestu kveðjur [is] การออกเสียง : bestu kveðjur 0 โหวต
22/01/2013 flugstöð [is] การออกเสียง : flugstöð 0 โหวต
22/01/2013 rjómi [is] การออกเสียง : rjómi 0 โหวต
22/01/2013 rjómaís [is] การออกเสียง : rjómaís 0 โหวต
22/01/2013 dagsetningin [is] การออกเสียง : dagsetningin 0 โหวต
22/01/2013 blöðin [is] การออกเสียง : blöðin 0 โหวต
22/01/2013 Kolfinna [is] การออกเสียง : Kolfinna 0 โหวต
22/01/2013 biður [is] การออกเสียง : biður 0 โหวต
22/01/2013 tíkarsonur [is] การออกเสียง : tíkarsonur 0 โหวต
22/01/2013 flugstöðin [is] การออกเสียง : flugstöðin 0 โหวต
22/01/2013 spurning [is] การออกเสียง : spurning 0 โหวต
22/01/2013 kærlega [is] การออกเสียง : kærlega 0 โหวต
22/01/2013 bakaríið [is] การออกเสียง : bakaríið 0 โหวต
22/01/2013 flugvöll [is] การออกเสียง : flugvöll 0 โหวต
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] การออกเสียง : Tómas Tómasson 0 โหวต
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] การออกเสียง : Laugardalsvöllur 0 โหวต
22/01/2013 nefnt [is] การออกเสียง : nefnt 0 โหวต
22/01/2013 logn [is] การออกเสียง : logn 0 โหวต
22/01/2013 steinninn [is] การออกเสียง : steinninn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2013 fíkn [is] การออกเสียง : fíkn 0 โหวต
22/01/2013 knattspyrnu [is] การออกเสียง : knattspyrnu 0 โหวต
22/01/2013 skýstrokkur [is] การออกเสียง : skýstrokkur 0 โหวต
22/01/2013 hvirfilbylur [is] การออกเสียง : hvirfilbylur 0 โหวต
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] การออกเสียง : Árbæjarsafn 0 โหวต
22/01/2013 býsna [is] การออกเสียง : býsna 0 โหวต
22/01/2013 blessuð [is] การออกเสียง : blessuð 0 โหวต
22/01/2013 hræsvelgur [is] การออกเสียง : hræsvelgur 0 โหวต
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] การออกเสียง : Sveinbjörn Beinteinsson 0 โหวต
22/01/2013 ætlar [is] การออกเสียง : ætlar 0 โหวต