ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 merking [is] merking การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 skilningur [is] skilningur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 blað [is] blað การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 [is] fé การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 kind [is] kind การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 Rolla [is] Rolla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 dyr [is] dyr การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2011 hurð [is] hurð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 bæjardyr [is] bæjardyr การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hross [is] hross การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tólf [is] tólf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] Berglind Ólafsdóttir การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Vínbúð [is] Vínbúð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 frjáls [is] frjáls การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alviska [is] alviska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 aflagssögn [is] aflagssögn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tengisögn [is] tengisögn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alveg [is] alveg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 grjúpán [is] grjúpán การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 bíddu [is] bíddu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 seinna [is] seinna การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 alls [is] alls การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eigur [is] eigur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 átti [is] átti การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ætli [is] ætli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 skemmtilega [is] skemmtilega การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 foreldrar [is] foreldrar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 auðvitað [is] auðvitað การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 morðtilraun [is] morðtilraun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 sjást [is] sjást การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด