ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 merking [is] การออกเสียงคำว่า merking คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 skilningur [is] การออกเสียงคำว่า skilningur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 blað [is] การออกเสียงคำว่า blað คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 [is] การออกเสียงคำว่า fé คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2011 kind [is] การออกเสียงคำว่า kind คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2011 Rolla [is] การออกเสียงคำว่า Rolla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 dyr [is] การออกเสียงคำว่า dyr คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2011 hurð [is] การออกเสียงคำว่า hurð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 bæjardyr [is] การออกเสียงคำว่า bæjardyr คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hross [is] การออกเสียงคำว่า hross คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tólf [is] การออกเสียงคำว่า tólf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] การออกเสียงคำว่า Berglind Ólafsdóttir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Vínbúð [is] การออกเสียงคำว่า Vínbúð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 frjáls [is] การออกเสียงคำว่า frjáls คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 alviska [is] การออกเสียงคำว่า alviska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 aflagssögn [is] การออกเสียงคำว่า aflagssögn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tengisögn [is] การออกเสียงคำว่า tengisögn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 alveg [is] การออกเสียงคำว่า alveg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 grjúpán [is] การออกเสียงคำว่า grjúpán คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 bíddu [is] การออกเสียงคำว่า bíddu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 seinna [is] การออกเสียงคำว่า seinna คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 alls [is] การออกเสียงคำว่า alls คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 eigur [is] การออกเสียงคำว่า eigur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 átti [is] การออกเสียงคำว่า átti คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ætli [is] การออกเสียงคำว่า ætli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 skemmtilega [is] การออกเสียงคำว่า skemmtilega คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 foreldrar [is] การออกเสียงคำว่า foreldrar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 auðvitað [is] การออกเสียงคำว่า auðvitað คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 morðtilraun [is] การออกเสียงคำว่า morðtilraun คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 sjást [is] การออกเสียงคำว่า sjást คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด