ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 vídd [is] vídd การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gabb [is] gabb การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 dökk [is] dökk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 aðalbygging [is] aðalbygging การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Úff! [is] Úff! การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hann gekk [is] hann gekk การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 við gengum [is] við gengum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þið genguð [is] þið genguð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þeir gengu [is] þeir gengu การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gakk þú [is] gakk þú การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gang [is] gang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ég mun ganga [is] ég mun ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þú munt ganga [is] þú munt ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hann mun ganga [is] hann mun ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 við munum ganga [is] við munum ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þeir munu ganga [is] þeir munu ganga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gangið [is] gangið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 göngum [is] göngum การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gardína [is] gardína การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tjald [is] tjald การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hugsun [is] hugsun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 almenningsgarður [is] almenningsgarður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 eðli [is] eðli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 tegund [is] tegund การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 á tvennan hátt [is] á tvennan hátt การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 menning [is] menning การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 útvarp [is] útvarp การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ég sé [is] ég sé การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þú sérð [is] þú sérð การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 Andri [is] Andri การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด