ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 vídd [is] การออกเสียงคำว่า vídd คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gabb [is] การออกเสียงคำว่า gabb คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 dökk [is] การออกเสียงคำว่า dökk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 aðalbygging [is] การออกเสียงคำว่า aðalbygging คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Úff! [is] การออกเสียงคำว่า Úff! คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hann gekk [is] การออกเสียงคำว่า hann gekk คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 við gengum [is] การออกเสียงคำว่า við gengum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þið genguð [is] การออกเสียงคำว่า þið genguð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þeir gengu [is] การออกเสียงคำว่า þeir gengu คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gakk þú [is] การออกเสียงคำว่า gakk þú คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gang [is] การออกเสียงคำว่า gang คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ég mun ganga [is] การออกเสียงคำว่า ég mun ganga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þú munt ganga [is] การออกเสียงคำว่า þú munt ganga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hann mun ganga [is] การออกเสียงคำว่า hann mun ganga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 við munum ganga [is] การออกเสียงคำว่า við munum ganga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þeir munu ganga [is] การออกเสียงคำว่า þeir munu ganga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gangið [is] การออกเสียงคำว่า gangið คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 göngum [is] การออกเสียงคำว่า göngum คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gardína [is] การออกเสียงคำว่า gardína คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tjald [is] การออกเสียงคำว่า tjald คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hugsun [is] การออกเสียงคำว่า hugsun คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 almenningsgarður [is] การออกเสียงคำว่า almenningsgarður คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 eðli [is] การออกเสียงคำว่า eðli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tegund [is] การออกเสียงคำว่า tegund คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 á tvennan hátt [is] การออกเสียงคำว่า á tvennan hátt คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 menning [is] การออกเสียงคำว่า menning คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 útvarp [is] การออกเสียงคำว่า útvarp คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ég sé [is] การออกเสียงคำว่า ég sé คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þú sérð [is] การออกเสียงคำว่า þú sérð คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Andri [is] การออกเสียงคำว่า Andri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด