ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 terbín [is] การออกเสียง : terbín 0 โหวต
22/01/2013 tin [is] การออกเสียง : tin 0 โหวต
22/01/2013 titan [is] การออกเสียง : titan 0 โหวต
22/01/2013 vanadín [is] การออกเสียง : vanadín 0 โหวต
22/01/2013 vatnsefni [is] การออกเสียง : vatnsefni 0 โหวต
22/01/2013 volfram [is] การออกเสียง : volfram 0 โหวต
22/01/2013 þungsteinn [is] การออกเสียง : þungsteinn 0 โหวต
22/01/2013 xenon [is] การออกเสียง : xenon 0 โหวต
22/01/2013 ytterbín [is] การออกเสียง : ytterbín 0 โหวต
22/01/2013 yttrín [is] การออกเสียง : yttrín 0 โหวต
22/01/2013 velkomin [is] การออกเสียง : velkomin 0 โหวต
22/01/2013 snælda [is] การออกเสียง : snælda 0 โหวต
22/01/2013 Fjörulalli [is] การออกเสียง : Fjörulalli 0 โหวต
22/01/2013 Múshveli [is] การออกเสียง : Múshveli 0 โหวต
22/01/2013 Sæneyti [is] การออกเสียง : Sæneyti 0 โหวต
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] การออกเสียง : Skeljaskrímsli 0 โหวต
22/01/2013 Urðarköttur [is] การออกเสียง : Urðarköttur 0 โหวต
22/01/2013 fiðlu [is] การออกเสียง : fiðlu 0 โหวต
22/01/2013 flautu [is] การออกเสียง : flautu 0 โหวต
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] การออกเสียง : Vafþrúðnir 0 โหวต
22/01/2013 svolítið [is] การออกเสียง : svolítið 0 โหวต
22/01/2013 söfn [is] การออกเสียง : söfn 0 โหวต
22/01/2013 listir [is] การออกเสียง : listir 0 โหวต
22/01/2013 kvikmyndir [is] การออกเสียง : kvikmyndir 0 โหวต
22/01/2013 völlinn [is] การออกเสียง : völlinn 0 โหวต
22/01/2013 turn [is] การออกเสียง : turn 0 โหวต
22/01/2013 þorsta [is] การออกเสียง : þorsta 0 โหวต
22/01/2013 velkomnir [is] การออกเสียง : velkomnir 0 โหวต
22/01/2013 velkomnar [is] การออกเสียง : velkomnar 0 โหวต
22/01/2013 svörtuloft [is] การออกเสียง : svörtuloft 0 โหวต