ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 lóa [is] การออกเสียงคำว่า lóa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þröstur [is] การออกเสียงคำว่า þröstur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gaukur [is] การออกเสียงคำว่า gaukur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 litningur [is] การออกเสียงคำว่า litningur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leðurblaka [is] การออกเสียงคำว่า leðurblaka คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lítillækkun [is] การออกเสียงคำว่า lítillækkun คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lýðræði [is] การออกเสียงคำว่า lýðræði คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 afþreying [is] การออกเสียงคำว่า afþreying คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 einbúi [is] การออกเสียงคำว่า einbúi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 granni [is] การออกเสียงคำว่า granni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lærisveinn [is] การออกเสียงคำว่า lærisveinn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 klaustur [is] การออกเสียงคำว่า klaustur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lénska [is] การออกเสียงคำว่า lénska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lénskipulag [is] การออกเสียงคำว่า lénskipulag คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lærdómur [is] การออกเสียงคำว่า lærdómur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 samþykki [is] การออกเสียงคำว่า samþykki คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þjóðsaga [is] การออกเสียงคำว่า þjóðsaga คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 knæpa [is] การออกเสียงคำว่า knæpa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ölkrá [is] การออกเสียงคำว่า ölkrá คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 löstur [is] การออกเสียงคำว่า löstur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lögbrot [is] การออกเสียงคำว่า lögbrot คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 endurbót [is] การออกเสียงคำว่า endurbót คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lagfæring [is] การออกเสียงคำว่า lagfæring คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 æska [is] การออกเสียงคำว่า æska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikvöllur [is] การออกเสียงคำว่า leikvöllur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikvangur [is] การออกเสียงคำว่า leikvangur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikfang [is] การออกเสียงคำว่า leikfang คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hrygla [is] การออกเสียงคำว่า hrygla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 brúða [is] การออกเสียงคำว่า brúða คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 loftbelgur [is] การออกเสียงคำว่า loftbelgur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด