ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
02/10/2011 lóa [is] lóa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þröstur [is] þröstur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 gaukur [is] gaukur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 litningur [is] litningur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leðurblaka [is] leðurblaka การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lítillækkun [is] lítillækkun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lýðræði [is] lýðræði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 afþreying [is] afþreying การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 einbúi [is] einbúi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 granni [is] granni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lærisveinn [is] lærisveinn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 klaustur [is] klaustur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lénska [is] lénska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lénskipulag [is] lénskipulag การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lærdómur [is] lærdómur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 samþykki [is] samþykki การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 þjóðsaga [is] þjóðsaga การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 knæpa [is] knæpa การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 ölkrá [is] ölkrá การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 löstur [is] löstur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lögbrot [is] lögbrot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 endurbót [is] endurbót การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 lagfæring [is] lagfæring การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 æska [is] æska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikvöllur [is] leikvöllur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikvangur [is] leikvangur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 leikfang [is] leikfang การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 hrygla [is] hrygla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 brúða [is] brúða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 loftbelgur [is] loftbelgur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด