ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 nefnt [is] nefnt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 logn [is] logn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 steinninn [is] steinninn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
22/01/2013 fíkn [is] fíkn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 býsna [is] býsna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 blessuð [is] blessuð การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 ætlar [is] ætlar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 kraftaverk [is] kraftaverk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 margt [is] margt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 fuglahræða [is] fuglahræða การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] Þórbergsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] Eiðsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] Úlfhéðnar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Dagbjört [is] Dagbjört การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 hamin [is] hamin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] Galdrasýning á Ströndum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2011 niðurstaða [is] niðurstaða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 afslöppun [is] afslöppun การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 verkefni [is] verkefni การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
02/10/2011 logi [is] logi การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด