ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 bakaríið [is] การออกเสียงคำว่า bakaríið คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 flugvöll [is] การออกเสียงคำว่า flugvöll คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] การออกเสียงคำว่า Tómas Tómasson คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] การออกเสียงคำว่า Laugardalsvöllur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 nefnt [is] การออกเสียงคำว่า nefnt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 logn [is] การออกเสียงคำว่า logn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 steinninn [is] การออกเสียงคำว่า steinninn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/01/2013 fíkn [is] การออกเสียงคำว่า fíkn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 knattspyrnu [is] การออกเสียงคำว่า knattspyrnu คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 skýstrokkur [is] การออกเสียงคำว่า skýstrokkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 hvirfilbylur [is] การออกเสียงคำว่า hvirfilbylur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] การออกเสียงคำว่า Árbæjarsafn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 býsna [is] การออกเสียงคำว่า býsna คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 blessuð [is] การออกเสียงคำว่า blessuð คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 hræsvelgur [is] การออกเสียงคำว่า hræsvelgur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] การออกเสียงคำว่า Sveinbjörn Beinteinsson คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 ætlar [is] การออกเสียงคำว่า ætlar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 kraftaverk [is] การออกเสียงคำว่า kraftaverk คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 margt [is] การออกเสียงคำว่า margt คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 fuglahræða [is] การออกเสียงคำว่า fuglahræða คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Þórbergsdóttir [is] การออกเสียงคำว่า Þórbergsdóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Eiðsdóttir [is] การออกเสียงคำว่า Eiðsdóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Úlfhéðnar [is] การออกเสียงคำว่า Úlfhéðnar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Dagbjört [is] การออกเสียงคำว่า Dagbjört คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 hamin [is] การออกเสียงคำว่า hamin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Galdrasýning á Ströndum [is] การออกเสียงคำว่า Galdrasýning á Ströndum คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2011 niðurstaða [is] การออกเสียงคำว่า niðurstaða คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 afslöppun [is] การออกเสียงคำว่า afslöppun คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 verkefni [is] การออกเสียงคำว่า verkefni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 logi [is] การออกเสียงคำว่า logi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด