ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 spyr [is] การออกเสียงคำว่า spyr คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 geðveik [is] การออกเสียงคำว่า geðveik คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 öfuguggi [is] การออกเสียงคำว่า öfuguggi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Elín [is] การออกเสียงคำว่า Elín คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 snjóflóð [is] การออกเสียงคำว่า snjóflóð คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 vonbrigði [is] การออกเสียงคำว่า vonbrigði คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 sigurdrífa [is] การออกเสียงคำว่า sigurdrífa คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 adamsepli [is] การออกเสียงคำว่า adamsepli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 afstæði [is] การออกเสียงคำว่า afstæði คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 afrit [is] การออกเสียงคำว่า afrit คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 afturbati [is] การออกเสียงคำว่า afturbati คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 agða [is] การออกเสียงคำว่า agða คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 akanmál [is] การออกเสียงคำว่า akanmál คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 gervir [is] การออกเสียงคำว่า gervir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 írónía [is] การออกเสียงคำว่า írónía คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Taíland [is] การออกเสียงคำว่า Taíland คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 táknið [is] การออกเสียงคำว่า táknið คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 auðnin [is] การออกเสียงคำว่า auðnin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 bestu kveðjur [is] การออกเสียงคำว่า bestu kveðjur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 flugstöð [is] การออกเสียงคำว่า flugstöð คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 rjómi [is] การออกเสียงคำว่า rjómi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 rjómaís [is] การออกเสียงคำว่า rjómaís คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 dagsetningin [is] การออกเสียงคำว่า dagsetningin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 blöðin [is] การออกเสียงคำว่า blöðin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Kolfinna [is] การออกเสียงคำว่า Kolfinna คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 biður [is] การออกเสียงคำว่า biður คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 tíkarsonur [is] การออกเสียงคำว่า tíkarsonur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 flugstöðin [is] การออกเสียงคำว่า flugstöðin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 spurning [is] การออกเสียงคำว่า spurning คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 kærlega [is] การออกเสียงคำว่า kærlega คะแนนโหวต 0 คะแนน