ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
22/01/2013 velkomin [is] velkomin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 snælda [is] snælda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Fjörulalli [is] Fjörulalli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Múshveli [is] Múshveli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Sæneyti [is] Sæneyti การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] Skeljaskrímsli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Urðarköttur [is] Urðarköttur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 fiðlu [is] fiðlu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 flautu [is] flautu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] Vafþrúðnir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 svolítið [is] svolítið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 söfn [is] söfn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 listir [is] listir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 kvikmyndir [is] kvikmyndir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 völlinn [is] völlinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 turn [is] turn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 þorsta [is] þorsta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 víkingar [is] víkingar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 rusl [is] rusl การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 galli [is] galli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 lampi [is] lampi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tankur [is] tankur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 verk [is] verk การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 augunum [is] augunum การออกเสียง 0คะแนนโหวต