ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/03/2018 jarðkeppur [is] การออกเสียง : jarðkeppur 0 โหวต
19/03/2018 gúrkur [is] การออกเสียง : gúrkur 0 โหวต
19/03/2018 agúrkur [is] การออกเสียง : agúrkur 0 โหวต
19/03/2018 piparrót [is] การออกเสียง : piparrót 0 โหวต
19/03/2018 ertur [is] การออกเสียง : ertur 0 โหวต
19/03/2018 grasker [is] การออกเสียง : grasker 0 โหวต
19/03/2018 rætur [is] การออกเสียง : rætur 0 โหวต
19/03/2018 laufblöð [is] การออกเสียง : laufblöð 0 โหวต
19/03/2018 kjarnar [is] การออกเสียง : kjarnar 0 โหวต
19/03/2018 Surtshellir [is] การออกเสียง : Surtshellir 0 โหวต
19/03/2018 Stefánshellir [is] การออกเสียง : Stefánshellir 0 โหวต
19/03/2018 Gráhraun [is] การออกเสียง : Gráhraun 0 โหวต
19/03/2018 Heiðarhorn [is] การออกเสียง : Heiðarhorn 0 โหวต
19/03/2018 Svefnþorn [is] การออกเสียง : Svefnþorn 0 โหวต
19/03/2018 Óðrerir [is] การออกเสียง : Óðrerir 0 โหวต
19/03/2018 Sæbraut [is] การออกเสียง : Sæbraut 0 โหวต
19/03/2018 seigja [is] การออกเสียง : seigja 0 โหวต
19/03/2018 Óskar Jónasson [is] การออกเสียง : Óskar Jónasson 0 โหวต
19/03/2018 Hjartasteinn [is] การออกเสียง : Hjartasteinn 0 โหวต
19/03/2018 Guðmundur Arnar Guðmundsson [is] การออกเสียง : Guðmundur Arnar Guðmundsson 0 โหวต
19/03/2018 hundslappadrífa [is] การออกเสียง : hundslappadrífa 0 โหวต
19/03/2018 Geirfuglasker [is] การออกเสียง : Geirfuglasker 0 โหวต
19/03/2018 Fjallabaki [is] การออกเสียง : Fjallabaki 0 โหวต
19/03/2018 klerkdómur [is] การออกเสียง : klerkdómur 0 โหวต
19/03/2018 spurningar [is] การออกเสียง : spurningar 0 โหวต
19/03/2018 spánskur [is] การออกเสียง : spánskur 0 โหวต
19/03/2018 spánsk [is] การออกเสียง : spánsk 0 โหวต
19/03/2018 spánskt [is] การออกเสียง : spánskt 0 โหวต
19/03/2018 spænskir [is] การออกเสียง : spænskir 0 โหวต
19/03/2018 spænskar [is] การออกเสียง : spænskar 0 โหวต