ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/01/2013 velkomin [is] การออกเสียงคำว่า velkomin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 snælda [is] การออกเสียงคำว่า snælda คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Fjörulalli [is] การออกเสียงคำว่า Fjörulalli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Múshveli [is] การออกเสียงคำว่า Múshveli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Sæneyti [is] การออกเสียงคำว่า Sæneyti คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Skeljaskrímsli [is] การออกเสียงคำว่า Skeljaskrímsli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Urðarköttur [is] การออกเสียงคำว่า Urðarköttur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 fiðlu [is] การออกเสียงคำว่า fiðlu คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 flautu [is] การออกเสียงคำว่า flautu คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Vafþrúðnir [is] การออกเสียงคำว่า Vafþrúðnir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 svolítið [is] การออกเสียงคำว่า svolítið คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 söfn [is] การออกเสียงคำว่า söfn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 listir [is] การออกเสียงคำว่า listir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 kvikmyndir [is] การออกเสียงคำว่า kvikmyndir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 völlinn [is] การออกเสียงคำว่า völlinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 turn [is] การออกเสียงคำว่า turn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 þorsta [is] การออกเสียงคำว่า þorsta คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 velkomnir [is] การออกเสียงคำว่า velkomnir คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 velkomnar [is] การออกเสียงคำว่า velkomnar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 svörtuloft [is] การออกเสียงคำว่า svörtuloft คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Höskuldsson [is] การออกเสียงคำว่า Höskuldsson คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 víkingar [is] การออกเสียงคำว่า víkingar คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Garðaríki [is] การออกเสียงคำว่า Garðaríki คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 rusl [is] การออกเสียงคำว่า rusl คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] การออกเสียงคำว่า Bjarnarhöfn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 galli [is] การออกเสียงคำว่า galli คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 lampi [is] การออกเสียงคำว่า lampi คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 tankur [is] การออกเสียงคำว่า tankur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 verk [is] การออกเสียงคำว่า verk คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 augunum [is] การออกเสียงคำว่า augunum คะแนนโหวต 0 คะแนน