ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
26/01/2011 háttsettur [is] การออกเสียง : háttsettur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 aðili [is] การออกเสียง : aðili 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 velunnari [is] การออกเสียง : velunnari 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 bati [is] การออกเสียง : bati 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 átakanlegur [is] การออกเสียง : átakanlegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 íbúi [is] การออกเสียง : íbúi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/01/2011 fréttast [is] การออกเสียง : fréttast 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 lof [is] การออกเสียง : lof 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 landbúnaður [is] การออกเสียง : landbúnaður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 lóð [is] การออกเสียง : lóð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 landareign [is] การออกเสียง : landareign 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 heimsvæðing [is] การออกเสียง : heimsvæðing 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 neysluhyggja [is] การออกเสียง : neysluhyggja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 siðferði [is] การออกเสียง : siðferði 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 efnaður [is] การออกเสียง : efnaður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 mengun [is] การออกเสียง : mengun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 fjölþjóðlegur [is] การออกเสียง : fjölþjóðlegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 fyrirtæki [is] การออกเสียง : fyrirtæki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Álftafjörður [is] การออกเสียง : Álftafjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Kolgrafarfjörður [is] การออกเสียง : Kolgrafarfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Kollafjörður [is] การออกเสียง : Kollafjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Skerjafjörður [is] การออกเสียง : Skerjafjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Djúpifjörður [is] การออกเสียง : Djúpifjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Gufufjörður [is] การออกเสียง : Gufufjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Kvígindisfjörður [is] การออกเสียง : Kvígindisfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Skálmarfjörður [is] การออกเสียง : Skálmarfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Kerlingarfjörður [is] การออกเสียง : Kerlingarfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Kjálkafjörður [is] การออกเสียง : Kjálkafjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Vatnsfjörður [is] การออกเสียง : Vatnsfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/01/2011 Patreksfjörður [is] การออกเสียง : Patreksfjörður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด