ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] Lilja Alfreðsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 hugi [is] hugi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 dynkur [is] dynkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 læst [is] læst การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 læstur [is] læstur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 rakt [is] rakt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 úða [is] úða การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] Katrín Davíðsdóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 hættulegt [is] hættulegt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 fólkið [is] fólkið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] Grjótskálarhnjúkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] Hvítalækjarfjall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] Kambsmýrarhnjúkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] Rótarfjallshnúkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] Staðargangnafjall การออกเสียง 0คะแนนโหวต
16/06/2016 Þuríðartindur [is] Þuríðartindur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tantal [is] tantal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 Björn [is] Björn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 teknetín [is] teknetín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tellúr [is] tellúr การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 terbín [is] terbín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 tin [is] tin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 titan [is] titan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 vanadín [is] vanadín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 vatnsefni [is] vatnsefni การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 volfram [is] volfram การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 þungsteinn [is] þungsteinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 xenon [is] xenon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 ytterbín [is] ytterbín การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/01/2013 yttrín [is] yttrín การออกเสียง 0คะแนนโหวต