ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/06/2016 Lilja Alfreðsdóttir [is] การออกเสียงคำว่า Lilja Alfreðsdóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 hugi [is] การออกเสียงคำว่า hugi คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 dynkur [is] การออกเสียงคำว่า dynkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 læst [is] การออกเสียงคำว่า læst คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 læstur [is] การออกเสียงคำว่า læstur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 rakt [is] การออกเสียงคำว่า rakt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 úða [is] การออกเสียงคำว่า úða คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Katrín Davíðsdóttir [is] การออกเสียงคำว่า Katrín Davíðsdóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 hættulegt [is] การออกเสียงคำว่า hættulegt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 fólkið [is] การออกเสียงคำว่า fólkið คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Grjótskálarhnjúkur [is] การออกเสียงคำว่า Grjótskálarhnjúkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Hvítalækjarfjall [is] การออกเสียงคำว่า Hvítalækjarfjall คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Kambsmýrarhnjúkur [is] การออกเสียงคำว่า Kambsmýrarhnjúkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Rótarfjallshnúkur [is] การออกเสียงคำว่า Rótarfjallshnúkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Staðargangnafjall [is] การออกเสียงคำว่า Staðargangnafjall คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/06/2016 Þuríðartindur [is] การออกเสียงคำว่า Þuríðartindur คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 tantal [is] การออกเสียงคำว่า tantal คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 Björn [is] การออกเสียงคำว่า Björn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 teknetín [is] การออกเสียงคำว่า teknetín คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 tellúr [is] การออกเสียงคำว่า tellúr คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 terbín [is] การออกเสียงคำว่า terbín คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 tin [is] การออกเสียงคำว่า tin คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 titan [is] การออกเสียงคำว่า titan คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 vanadín [is] การออกเสียงคำว่า vanadín คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 vatnsefni [is] การออกเสียงคำว่า vatnsefni คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 volfram [is] การออกเสียงคำว่า volfram คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 þungsteinn [is] การออกเสียงคำว่า þungsteinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 xenon [is] การออกเสียงคำว่า xenon คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 ytterbín [is] การออกเสียงคำว่า ytterbín คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/01/2013 yttrín [is] การออกเสียงคำว่า yttrín คะแนนโหวต 0 คะแนน