ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2011 Ái [is] การออกเสียง : Ái 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Án [is] การออกเสียง : Án 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Ánar [is] การออกเสียง : Ánar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Bávör [is] การออกเสียง : Bávör 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Bívör [is] การออกเสียง : Bívör 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Bömbur [is] การออกเสียง : Bömbur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Dólgþrasir [is] การออกเสียง : Dólgþrasir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Durinn [is] การออกเสียง : Durinn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Eikinskjaldi [is] การออกเสียง : Eikinskjaldi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Finnur [is] การออกเสียง : Finnur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Fíli [is] การออกเสียง : Fíli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Fjalar [is] การออกเสียง : Fjalar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frár [is] การออกเสียง : Frár 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frosti [is] การออกเสียง : Frosti 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frægur [is] การออกเสียง : Frægur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Fundinn [is] การออกเสียง : Fundinn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Gandálfur [is] การออกเสียง : Gandálfur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hornbori [is] การออกเสียง : Hornbori 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hlévangur [is] การออกเสียง : Hlévangur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Haugspori [is] การออกเสียง : Haugspori 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hannar [is] การออกเสียง : Hannar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Ginnar [is] การออกเสียง : Ginnar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 jari [is] การออกเสียง : jari 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Kíli [is] การออกเสียง : Kíli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Lofars [is] การออกเสียง : Lofars 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Lóni [is] การออกเสียง : Lóni 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] การออกเสียง : Mjöðvitnir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Mótsognir [is] การออกเสียง : Mótsognir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Náli [is] การออกเสียง : Náli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Nýi [is] การออกเสียง : Nýi 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด