ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/09/2011 aðkominn [is] การออกเสียง : aðkominn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 aftan [is] การออกเสียง : aftan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heiman [is] การออกเสียง : heiman 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 norðan [is] การออกเสียง : norðan 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 mæli [is] การออกเสียง : mæli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 burður [is] การออกเสียง : burður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 afmælisgjöf [is] การออกเสียง : afmælisgjöf 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 fiskveiðar [is] การออกเสียง : fiskveiðar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 fiskbollur [is] การออกเสียง : fiskbollur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hugskot [is] การออกเสียง : hugskot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 jarðvegur [is] การออกเสียง : jarðvegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 ástæða [is] การออกเสียง : ástæða 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 bóka [is] การออกเสียง : bóka 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Torsteinn Torsteinsson [is] การออกเสียง : Torsteinn Torsteinsson 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 bókband [is] การออกเสียง : bókband 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 bókaskápur [is] การออกเสียง : bókaskápur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 pöntun [is] การออกเสียง : pöntun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Aðalsteinn Aðalsteinsson [is] การออกเสียง : Aðalsteinn Aðalsteinsson 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Hörður Theódórsson [is] การออกเสียง : Hörður Theódórsson 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Guðmundur Hreiðarsson [is] การออกเสียง : Guðmundur Hreiðarsson 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Atli Einarsson [is] การออกเสียง : Atli Einarsson 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 beyging [is] การออกเสียง : beyging 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 skemmtilegt [is] การออกเสียง : skemmtilegt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 Guðmundur [is] การออกเสียง : Guðmundur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 bækur [is] การออกเสียง : bækur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 bókabúð [is] การออกเสียง : bókabúð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 bókaverzlun [is] การออกเสียง : bókaverzlun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 veiðar [is] การออกเสียง : veiðar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 akuryrkja [is] การออกเสียง : akuryrkja 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/09/2011 fiskimjöl [is] การออกเสียง : fiskimjöl 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด