ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
06/05/2011 Fíli [is] การออกเสียงคำว่า Fíli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Fjalar [is] การออกเสียงคำว่า Fjalar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frár [is] การออกเสียงคำว่า Frár คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frosti [is] การออกเสียงคำว่า Frosti คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Frægur [is] การออกเสียงคำว่า Frægur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Fundinn [is] การออกเสียงคำว่า Fundinn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Gandálfur [is] การออกเสียงคำว่า Gandálfur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hornbori [is] การออกเสียงคำว่า Hornbori คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hlévangur [is] การออกเสียงคำว่า Hlévangur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Haugspori [is] การออกเสียงคำว่า Haugspori คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Hannar [is] การออกเสียงคำว่า Hannar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Ginnar [is] การออกเสียงคำว่า Ginnar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 jari [is] การออกเสียงคำว่า jari คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Kíli [is] การออกเสียงคำว่า Kíli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Lofars [is] การออกเสียงคำว่า Lofars คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Lóni [is] การออกเสียงคำว่า Lóni คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Mjöðvitnir [is] การออกเสียงคำว่า Mjöðvitnir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Mótsognir [is] การออกเสียงคำว่า Mótsognir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Náli [is] การออกเสียงคำว่า Náli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Nýi [is] การออกเสียงคำว่า Nýi คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Niði [is] การออกเสียงคำว่า Niði คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Norðri [is] การออกเสียงคำว่า Norðri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Nýráður [is] การออกเสียงคำว่า Nýráður คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Ráðsviður [is] การออกเสียงคำว่า Ráðsviður คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Reginn [is] การออกเสียงคำว่า Reginn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Skáfiður [is] การออกเสียงคำว่า Skáfiður คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Skirvir [is] การออกเสียงคำว่า Skirvir คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Suðri [is] การออกเสียงคำว่า Suðri คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Svíur [is] การออกเสียงคำว่า Svíur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/05/2011 Veigur [is] การออกเสียงคำว่า Veigur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด