ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2011 kappreið [is] การออกเสียง : kappreið 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hrosshár [is] การออกเสียง : hrosshár 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 brauðbúð [is] การออกเสียง : brauðbúð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 glas af vatni [is] การออกเสียง : glas af vatni 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 gróðurhús [is] การออกเสียง : gróðurhús 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 lík [is] การออกเสียง : lík 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 nár [is] การออกเสียง : nár 1 โหวต
10/09/2011 kné [is] การออกเสียง : kné 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 knéfalla [is] การออกเสียง : knéfalla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 máltíð [is] การออกเสียง : máltíð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 reiði [is] การออกเสียง : reiði 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 vonska [is] การออกเสียง : vonska 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 kórvilla [is] การออกเสียง : kórvilla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 gnauða [is] การออกเสียง : gnauða 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hve [is] การออกเสียง : hve 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 af hverju [is] การออกเสียง : af hverju 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] การออกเสียง : hverju sætir þetta? 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hvílík heimska [is] การออกเสียง : hvílík heimska 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Georg [is] การออกเสียง : Georg 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Gunnar [is] การออกเสียง : Gunnar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Ævar [is] การออกเสียง : Ævar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Hlíf [is] การออกเสียง : Hlíf 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/09/2011 langspil [is] การออกเสียง : langspil 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvað gengur að? [is] การออกเสียง : hvað gengur að? 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvað er framorðið [is] การออกเสียง : hvað er framorðið 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvaða [is] การออกเสียง : hvaða 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 gjörvallur [is] การออกเสียง : gjörvallur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heildsala [is] การออกเสียง : heildsala 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hollur [is] การออกเสียง : hollur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heilnæmur [is] การออกเสียง : heilnæmur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด