ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 göngum [is] การออกเสียง : göngum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gardína [is] การออกเสียง : gardína 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tjald [is] การออกเสียง : tjald 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hugsun [is] การออกเสียง : hugsun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 almenningsgarður [is] การออกเสียง : almenningsgarður 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 eðli [is] การออกเสียง : eðli 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tegund [is] การออกเสียง : tegund 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 á tvennan hátt [is] การออกเสียง : á tvennan hátt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 menning [is] การออกเสียง : menning 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 útvarp [is] การออกเสียง : útvarp 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ég sé [is] การออกเสียง : ég sé 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þú sérð [is] การออกเสียง : þú sérð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Andri [is] การออกเสียง : Andri 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 merking [is] การออกเสียง : merking 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 skilningur [is] การออกเสียง : skilningur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 blað [is] การออกเสียง : blað 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 [is] การออกเสียง : fé 1 โหวต
02/10/2011 kind [is] การออกเสียง : kind 1 โหวต
02/10/2011 Rolla [is] การออกเสียง : Rolla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 dyr [is] การออกเสียง : dyr 1 โหวต
02/10/2011 hurð [is] การออกเสียง : hurð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 bæjardyr [is] การออกเสียง : bæjardyr 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hross [is] การออกเสียง : hross 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tólf [is] การออกเสียง : tólf 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Berglind Ólafsdóttir [is] การออกเสียง : Berglind Ólafsdóttir 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Vínbúð [is] การออกเสียง : Vínbúð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 frjáls [is] การออกเสียง : frjáls 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 alviska [is] การออกเสียง : alviska 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 aflagssögn [is] การออกเสียง : aflagssögn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tengisögn [is] การออกเสียง : tengisögn 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด