ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/09/2011 reiði [is] การออกเสียงคำว่า reiði คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 vonska [is] การออกเสียงคำว่า vonska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 kórvilla [is] การออกเสียงคำว่า kórvilla คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 gnauða [is] การออกเสียงคำว่า gnauða คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hve [is] การออกเสียงคำว่า hve คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 af hverju [is] การออกเสียงคำว่า af hverju คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] การออกเสียงคำว่า hverju sætir þetta? คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 hvílík heimska [is] การออกเสียงคำว่า hvílík heimska คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Georg [is] การออกเสียงคำว่า Georg คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Gunnar [is] การออกเสียงคำว่า Gunnar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Ævar [is] การออกเสียงคำว่า Ævar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/09/2011 Hlíf [is] การออกเสียงคำว่า Hlíf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/09/2011 langspil [is] การออกเสียงคำว่า langspil คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvað gengur að? [is] การออกเสียงคำว่า hvað gengur að? คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvað er framorðið [is] การออกเสียงคำว่า hvað er framorðið คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hvaða [is] การออกเสียงคำว่า hvaða คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 gjörvallur [is] การออกเสียงคำว่า gjörvallur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heildsala [is] การออกเสียงคำว่า heildsala คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hollur [is] การออกเสียงคำว่า hollur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heilnæmur [is] การออกเสียงคำว่า heilnæmur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 aðkominn [is] การออกเสียงคำว่า aðkominn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 aftan [is] การออกเสียงคำว่า aftan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 heiman [is] การออกเสียงคำว่า heiman คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 norðan [is] การออกเสียงคำว่า norðan คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 mæli [is] การออกเสียงคำว่า mæli คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 burður [is] การออกเสียงคำว่า burður คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 afmælisgjöf [is] การออกเสียงคำว่า afmælisgjöf คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 fiskveiðar [is] การออกเสียงคำว่า fiskveiðar คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 fiskbollur [is] การออกเสียงคำว่า fiskbollur คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/09/2011 hugskot [is] การออกเสียงคำว่า hugskot คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด