ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/10/2011 lögbrot [is] การออกเสียง : lögbrot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 endurbót [is] การออกเสียง : endurbót 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 lagfæring [is] การออกเสียง : lagfæring 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 æska [is] การออกเสียง : æska 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikvöllur [is] การออกเสียง : leikvöllur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikvangur [is] การออกเสียง : leikvangur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 leikfang [is] การออกเสียง : leikfang 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hrygla [is] การออกเสียง : hrygla 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 brúða [is] การออกเสียง : brúða 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 loftbelgur [is] การออกเสียง : loftbelgur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 vídd [is] การออกเสียง : vídd 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gabb [is] การออกเสียง : gabb 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 dökk [is] การออกเสียง : dökk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 aðalbygging [is] การออกเสียง : aðalbygging 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 Úff! [is] การออกเสียง : Úff! 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hann gekk [is] การออกเสียง : hann gekk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 við gengum [is] การออกเสียง : við gengum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þið genguð [is] การออกเสียง : þið genguð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þeir gengu [is] การออกเสียง : þeir gengu 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gakk þú [is] การออกเสียง : gakk þú 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gang [is] การออกเสียง : gang 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 ég mun ganga [is] การออกเสียง : ég mun ganga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þú munt ganga [is] การออกเสียง : þú munt ganga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 hann mun ganga [is] การออกเสียง : hann mun ganga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 við munum ganga [is] การออกเสียง : við munum ganga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 þeir munu ganga [is] การออกเสียง : þeir munu ganga 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gangið [is] การออกเสียง : gangið 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 göngum [is] การออกเสียง : göngum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 gardína [is] การออกเสียง : gardína 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
02/10/2011 tjald [is] การออกเสียง : tjald 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด