ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/09/2011 reiði [is] reiði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 vonska [is] vonska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 kórvilla [is] kórvilla การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 gnauða [is] gnauða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hve [is] hve การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 af hverju [is] af hverju การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hverju sætir þetta? [is] hverju sætir þetta? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 hvílík heimska [is] hvílík heimska การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Georg [is] Georg การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Gunnar [is] Gunnar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Ævar [is] Ævar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
10/09/2011 Hlíf [is] Hlíf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
07/09/2011 langspil [is] langspil การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvað gengur að? [is] hvað gengur að? การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvað er framorðið [is] hvað er framorðið การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hvaða [is] hvaða การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 gjörvallur [is] gjörvallur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heildsala [is] heildsala การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hollur [is] hollur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heilnæmur [is] heilnæmur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 aðkominn [is] aðkominn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 aftan [is] aftan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 heiman [is] heiman การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 norðan [is] norðan การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 mæli [is] mæli การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 burður [is] burður การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 afmælisgjöf [is] afmælisgjöf การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 fiskveiðar [is] fiskveiðar การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 fiskbollur [is] fiskbollur การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/09/2011 hugskot [is] hugskot การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด