ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ วลี ฟังเสียง รายการโหวต
19/03/2018 Það gerir ekkert til. [is] การออกเสียง : Það gerir ekkert til. 0 โหวต
19/03/2018 Hvað gerir það til? [is] การออกเสียง : Hvað gerir það til? 0 โหวต
19/03/2018 það er gott að heyra [is] การออกเสียง : það er gott að heyra 0 โหวต