ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/01/2011 huglaus [is] การออกเสียง : huglaus โดย Petur75
18/01/2011 óframfærinn [is] การออกเสียง : óframfærinn โดย Petur75
18/01/2011 fyndinn [is] การออกเสียง : fyndinn โดย Petur75
18/01/2011 fordómafullur [is] การออกเสียง : fordómafullur โดย Petur75
18/01/2011 alvarlegur [is] การออกเสียง : alvarlegur โดย Petur75
18/01/2011 einlægur [is] การออกเสียง : einlægur โดย Petur75
18/01/2011 óskýrmæltur [is] การออกเสียง : óskýrmæltur โดย Petur75
18/01/2011 hrokafullur [is] การออกเสียง : hrokafullur โดย Petur75
18/01/2011 drambsamur [is] การออกเสียง : drambsamur โดย Petur75
18/01/2011 yfirlætisfullur [is] การออกเสียง : yfirlætisfullur โดย Petur75
18/01/2011 nauðsynjar [is] การออกเสียง : nauðsynjar โดย Petur75
18/01/2011 útþensla [is] การออกเสียง : útþensla โดย Petur75
18/01/2011 skortur [is] การออกเสียง : skortur โดย Petur75
18/01/2011 sjálfhelda [is] การออกเสียง : sjálfhelda โดย Petur75
18/01/2011 langvinnur [is] การออกเสียง : langvinnur โดย Petur75
18/01/2011 þrálátur [is] การออกเสียง : þrálátur โดย Petur75
18/01/2011 löngun [is] การออกเสียง : löngun โดย Petur75
18/01/2011 athlægi [is] การออกเสียง : athlægi โดย Petur75
18/01/2011 háð [is] การออกเสียง : háð โดย Petur75
18/01/2011 illgirni [is] การออกเสียง : illgirni โดย Petur75
18/01/2011 lotning [is] การออกเสียง : lotning โดย Petur75
18/01/2011 dýrkun [is] การออกเสียง : dýrkun โดย Petur75
18/01/2011 mannkyn [is] การออกเสียง : mannkyn โดย Petur75
18/01/2011 ófullnægjandi [is] การออกเสียง : ófullnægjandi โดย Petur75
17/01/2011 Suðurskautslandið [is] การออกเสียง : Suðurskautslandið โดย Petur75
17/01/2011 Norður Ameríka [is] การออกเสียง : Norður Ameríka โดย Petur75
17/01/2011 Suður Ameríka [is] การออกเสียง : Suður Ameríka โดย Petur75
17/01/2011 Evrópa [is] การออกเสียง : Evrópa โดย Petur75
17/01/2011 Afríka [is] การออกเสียง : Afríka โดย Petur75
17/01/2011 Asía [is] การออกเสียง : Asía โดย Petur75