ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/01/2011 mengun [is] การออกเสียง : mengun 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 fjölþjóðlegur [is] การออกเสียง : fjölþjóðlegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 fyrirtæki [is] การออกเสียง : fyrirtæki 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 handbær [is] การออกเสียง : handbær โดย Petur75
18/01/2011 tekjur [is] การออกเสียง : tekjur โดย Petur75
18/01/2011 fórnarlamb [is] การออกเสียง : fórnarlamb โดย Petur75
18/01/2011 fæðing [is] การออกเสียง : fæðing โดย Petur75
18/01/2011 kynning [is] การออกเสียง : kynning โดย Petur75
18/01/2011 bæklingur [is] การออกเสียง : bæklingur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 skýr [is] การออกเสียง : skýr 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 afdráttarlaus [is] การออกเสียง : afdráttarlaus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 ólöglegur [is] การออกเสียง : ólöglegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 rof [is] การออกเสียง : rof 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 Brot [is] การออกเสียง : Brot 1 โหวต
18/01/2011 óorð [is] การออกเสียง : óorð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 vansæmd [is] การออกเสียง : vansæmd 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 meðferð [is] การออกเสียง : meðferð 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 atvik [is] การออกเสียง : atvik 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 háttsettur [is] การออกเสียง : háttsettur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 aðili [is] การออกเสียง : aðili 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 velunnari [is] การออกเสียง : velunnari 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 bati [is] การออกเสียง : bati 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 átakanlegur [is] การออกเสียง : átakanlegur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/01/2011 hryllilegur [is] การออกเสียง : hryllilegur โดย Petur75
18/01/2011 hroðalegur [is] การออกเสียง : hroðalegur โดย Petur75
18/01/2011 harkalega [is] การออกเสียง : harkalega โดย Petur75
18/01/2011 ákaft [is] การออกเสียง : ákaft โดย Petur75
18/01/2011 innilega [is] การออกเสียง : innilega โดย Petur75
18/01/2011 örvænting [is] การออกเสียง : örvænting โดย Petur75
18/01/2011 greinilega [is] การออกเสียง : greinilega โดย Petur75