ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
17/01/2011 Eyjaálfa [is] การออกเสียง : Eyjaálfa โดย Petur75
16/01/2011 Þórshöfn [is] การออกเสียง : Þórshöfn โดย Gudrun
16/01/2011 Leirvík [is] การออกเสียง : Leirvík โดย Petur75
16/01/2011 Kirkjuvogur [is] การออกเสียง : Kirkjuvogur โดย Petur75
16/01/2011 Edinborg [is] การออกเสียง : Edinborg โดย Gudrun
16/01/2011 Hamborg [is] การออกเสียง : Hamborg โดย Gudrun
16/01/2011 Hróarskelda [is] การออกเสียง : Hróarskelda โดย Gudrun
16/01/2011 Gautaborg [is] การออกเสียง : Gautaborg โดย Gudrun
16/01/2011 Stokkhólmur [is] การออกเสียง : Stokkhólmur โดย Petur75
16/01/2011 Uppsalir [is] การออกเสียง : Uppsalir โดย Gudrun
16/01/2011 Björgvin [is] การออกเสียง : Björgvin โดย Gudrun
16/01/2011 Stavangur [is] การออกเสียง : Stavangur โดย Gudrun
16/01/2011 Þrándheimur [is] การออกเสียง : Þrándheimur โดย Petur75
16/01/2011 Feneyjar [is] การออกเสียง : Feneyjar โดย Petur75
16/01/2011 Mikligarður [is] การออกเสียง : Mikligarður โดย Petur75
16/01/2011 Kænugarður [is] การออกเสียง : Kænugarður โดย Petur75
16/01/2011 Nýja Jórvík [is] การออกเสียง : Nýja Jórvík โดย Petur75
16/01/2011 Dyflinn [is] การออกเสียง : Dyflinn โดย Petur75
16/01/2011 Laxá [is] การออกเสียง : Laxá โดย Petur75
16/01/2011 Hofsá [is] การออกเสียง : Hofsá โดย Petur75
16/01/2011 Selá [is] การออกเสียง : Selá โดย Petur75
16/01/2011 Jökla [is] การออกเสียง : Jökla โดย Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Dal [is] การออกเสียง : Jökulsá á Dal โดย Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Brú [is] การออกเสียง : Jökulsá á Brú โดย Petur75
16/01/2011 Jökulsá í Lóni [is] การออกเสียง : Jökulsá í Lóni โดย Petur75
16/01/2011 Jökulsá á Breiðamerkursandi [is] การออกเสียง : Jökulsá á Breiðamerkursandi โดย Petur75
16/01/2011 Gígjukvísl [is] การออกเสียง : Gígjukvísl โดย Petur75
16/01/2011 Núpsvötn [is] การออกเสียง : Núpsvötn โดย Gudrun
16/01/2011 Skaftá [is] การออกเสียง : Skaftá โดย Petur75
16/01/2011 Kúðafljót [is] การออกเสียง : Kúðafljót โดย Petur75