ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2015 extra-conjugal [pt] การออกเสียงคำว่า extra-conjugal คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 subjuntivo [pt] การออกเสียงคำว่า subjuntivo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 empregada [pt] การออกเสียงคำว่า empregada คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 Maquiagem [pt] การออกเสียงคำว่า Maquiagem คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 mapa [pt] การออกเสียงคำว่า mapa คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 estruturação [pt] การออกเสียงคำว่า estruturação คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 humilhação [pt] การออกเสียงคำว่า humilhação คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 março [pt] การออกเสียงคำว่า março คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 mercado [pt] การออกเสียงคำว่า mercado คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 maio [pt] การออกเสียงคำว่า maio คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 alegra [pt] การออกเสียงคำว่า alegra คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 psicopedagogo [pt] การออกเสียงคำว่า psicopedagogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 bolacha [pt] การออกเสียงคำว่า bolacha คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 quando [pt] การออกเสียงคำว่า quando คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 batalha [pt] การออกเสียงคำว่า batalha คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 tão [pt] การออกเสียงคำว่า tão คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 menina [pt] การออกเสียงคำว่า menina คะแนนโหวต -2 คะแนน
23/03/2015 conheço [pt] การออกเสียงคำว่า conheço คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 almoçar [pt] การออกเสียงคำว่า almoçar คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/03/2015 apresentar-se [pt] การออกเสียงคำว่า apresentar-se คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 apanhar [pt] การออกเสียงคำว่า apanhar คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 milhão [pt] การออกเสียงคำว่า milhão คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 detalhe [pt] การออกเสียงคำว่า detalhe คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 alcóolico [pt] การออกเสียงคำว่า alcóolico คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 chuviscando [pt] การออกเสียงคำว่า chuviscando คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 arrogantes [pt] การออกเสียงคำว่า arrogantes คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 difusão [pt] การออกเสียงคำว่า difusão คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 milho [pt] การออกเสียงคำว่า milho คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 palhaço [pt] การออกเสียงคำว่า palhaço คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/03/2015 dizer [pt] การออกเสียงคำว่า dizer คะแนนโหวต 0 คะแนน