ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/03/2015 extra-conjugal [pt] extra-conjugal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 subjuntivo [pt] subjuntivo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 empregada [pt] empregada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 Maquiagem [pt] Maquiagem การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 mapa [pt] mapa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 estruturação [pt] estruturação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 humilhação [pt] humilhação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 março [pt] março การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 mercado [pt] mercado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 maio [pt] maio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 alegra [pt] alegra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 psicopedagogo [pt] psicopedagogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 bolacha [pt] bolacha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 quando [pt] quando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 batalha [pt] batalha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 tão [pt] tão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 menina [pt] menina การออกเสียง -2คะแนนโหวต
23/03/2015 conheço [pt] conheço การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 almoçar [pt] almoçar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 apresentar-se [pt] apresentar-se การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 apanhar [pt] apanhar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 milhão [pt] milhão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 detalhe [pt] detalhe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 alcóolico [pt] alcóolico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 chuviscando [pt] chuviscando การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 arrogantes [pt] arrogantes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 difusão [pt] difusão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 milho [pt] milho การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 palhaço [pt] palhaço การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/03/2015 dizer [pt] dizer การออกเสียง 0คะแนนโหวต